Giấy chứng nhận Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN và Biển đồng

Tất cả các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được chứng nhận sẽ nhận được Giấy chứng nhận Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN và biển đồng. Mẫu của Giấy chứng nhận Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN như sau:

Giấy chứng nhận này sẽ được ký bởi Chủ tịch ASEAN và các Bộ trưởng Du lịch của mỗi quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.

Biển đồng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN được chế tác từ kim loại màu vàng, gắn trên một miếng gỗ màu be. Tấm biển có kích thước 20,5 cm x 15,5 cm.

Scroll to Top
Send this to a friend