Thẩm định đánh giá hiện trạng – Bằng chứng làm căn cứ đánh giá

Việc thẩm định căn cứ vào bằng chứng. Vì vậy, yêu cầu có bằng chứng để xác nhận mỗi chỉ số đạt được. Vì nhiều chỉ số yêu cầu đánh giá chủ quan, nên phải có nhiều hơn một loại bằng chứng. Việc đánh giá khả năng một chỉ số đạt được sẽ căn cứ vào bằng chứng đưa ra.

Các loại thức bằng chứng

Tài liệu            

Bằng chứng hồ sơ tài liệu có thể bao gồm các kế hoạch, báo cáo, biên bản các cuộc họp, quy tắc ứng xử đã ký, thủ tục bằng văn bản, hồ sơ thu nhập và chi tiêu, quy định của CBT. Nếu có thể, nên kiểm tra hiệu lực của tài liệu bằng các chứng cứ khác.

Quan sát           

Bằng chứng quan sát có thể bao gồm tham dự họp, nhìn thấy các hoạt động duy trì hoặc tham gia vào một tour du lịch hoặc một hoạt động. Nhiều quan sát có thể được hỗ trợ bởi ảnh chụp.

Phỏng vấn   

 Bằng chứng phỏng vấn liên quan đến những người khác nhau được phỏng vấn cùng khẳng định một chỉ số đạt được. Sự xác thực của thông tin cung cấp cần được hỗ trợ bằng các chứng cứ khác bất cứ nơi nào có thể

Ảnh chụp         

Bằng chứng ảnh chụp có thể hỗ trợ cụ thể cho việc quan sát. Tuy nhiên, chúng đặc biệt hữu ích vì ghi lại những sự kiện và các hoạt động thực tế xảy ra không thường xuyên. Chúng cũng có thể chỉ ra sự thay đổi về điều kiện.

Scroll to Top
Send this to a friend