Quy Nhơn định hướng phát triển theo tiêu chí “An toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn”

(TITC) – Thành phố Quy Nhơn có diện tích tự nhiên là 285 km2, dân số trên 300.000 người; thành phố có 21 đơn vị hành chính, là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, có vai trò đầu tàu trong phát triển du lịch của tỉnh Bình Định.

Được sự quan tâm của các Bộ, ban, ngành trung ương và của tỉnh Bình Định; sau thời gian nỗ lực, phấn đấu tập trung các nguồn lực xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch đến cuối năm 2019, thành phố đã lần đầu tiên được nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020 – 2022”.

Nhằm phấn đấu tiếp tục duy trì và đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn thành phố du lịch sạch ASEAN trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Bình Định và thành phố Quy Nhơn đã xác định và ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch phát triển du lịch bền vững đến năm 2025, trong đó định hướng chiến lược truyền thông thương hiệu du lịch Quy Nhơn – Bình Định theo tiêu chí “An toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn”; môi trường du lịch 03 Tốt (an ninh tốt, môi trường tốt, quan hệ cộng đồng tốt) và 03 Không (không chặt chém, không giành giật khách, không người ăn xin). Đồng thời, ưu tiên quỹ đất “vàng” cho phát triển không gian xanh, toàn thành phố có 24 công viên, 4 quảng trường, 4 hồ điều hòa, tỷ lệ không gian xanh so với tổng diện tích mặt bằng toàn thành phố đạt trên 33%. Ngoài ra, các dự án quy mô lớn có quy định dành trên 50% đất cho không gian xanh như: siêu dự án Hải Giang Merry Land (Merry City) quy mô 656 ha; Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn quy mô 1.300 ha…

Bên cạnh không gian xanh, đô thị Quy Nhơn còn được tỉnh Bình Định phê duyệt bổ sung Quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 12 phường nội thành, thành phố Quy Nhơn nhằm đảm bảo cảnh quan và không gian đô thị thông thoáng.

Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã dành nguồn lực rất lớn cho phát triển Thành phố du lịch sạch ASEAN đáp ứng 07 nhóm tiêu chí về: “quản lý môi trường”, “mức độ sạch sẽ”, “quản lý chất thải”, “bảo vệ môi trường và vệ sinh sạch sẽ”, “an toàn y tế và an toàn an ninh đô thị”, “cơ sở hạ tầng và các tiện ích du lịch”.

Số liệu kinh phí hàng năm của thành phố Quy Nhơn dành cho dịch vụ công ích thành phố trong phát triển không gian xanh, đô thị xanh – sạch – đẹp là rất lớn. Kinh phí của thành phố dành cho việc này tăng dần qua các năm đã minh chứng cho đảm bảo cơ chế tài chính bền vững cho các hoạt động xúc tiến, đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn Du lịch sạch ASEAN của thành phố Quy Nhơn.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend