Quảng Ngãi: Ra mắt tổ công tác phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn

Chiều 13/12, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra mắt tổ công tác phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn tỉnh.

Tổ công tác phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn tỉnh (thuộc Sở VHTTDL) có 17 thành viên. Tổ có nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương xác định nội dung, đánh giá tiềm năng về du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn; tham gia định hướng xây dựng và triển khai các mô hình đã và đang triển khai có tiềm năng phát triển để hình thành các chuỗi du lịch, liên kết các điểm đến; hình thành các tour du lịch phù hợp với Đề án phát triển du lịch của tỉnh và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Tại cuộc họp, các thành viên tổ đã đề xuất các cơ chế, chính sách cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, nhất là hỗ trợ các sản phẩm du lịch đã được xếp hạng OCOP; hỗ trợ các sản phẩm, điểm du lịch đang hình thành để đạt tiêu chuẩn xếp hạng OCOP…Đồng thời các thành viên nghiên cứu về nội dung thí điểm “Mô hình khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản” nhằm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn tại các địa phương trong tỉnh.

Tin, ảnh: Kim Ngân

Scroll to Top
Send this to a friend