Quảng Nam xây dựng kế hoạch đưa Hội An trở thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch

(TITC) – Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận một số nội dung theo chương trình công tác năm 2022, trong đó có dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch.

Theo dự thảo nghị quyết, quan điểm xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch bền vững trên nền tảng tổng hòa các yếu tố kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Trong đó nhấn mạnh yếu tố văn hóa, con người và những giá trị nhân văn, đề cao tính gắn kết cộng đồng.

Mục tiêu dự thảo nghị quyết đặt ra đến năm 2025 xây dựng Hội An có những tiêu chí tương đương của đô thị loại II, trung tâm kinh tế – xã hội lớn của tỉnh, đạt mức dân số tối thiểu là 200.000 người, tối thiểu 65% lao động phi nông nghiệp, đáp ứng tốt hệ thống cảnh quan, đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hội An có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong đó di sản văn hóa thế giới – đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.

Để thực hiện mục tiêu, Hội An cần bảo tồn không gian mặt nước độc đáo, bảo vệ, nâng cao giá trị cảnh quan sông nước, bờ biển và hải đảo, tạo sự liên kết với cảnh quan ven sông. Bảo vệ, phục hồi khu sinh thái rừng ngập mặn dừa nước, chú trọng các giải pháp chống xói lở bờ biển, xâm thực mặn.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend