Phụ lục 5 – Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với những người điều hành du lịch thân thiện (FTO)

Cam kết của tôi đối với việc liên tục học hỏi và giao tiếp hiệu quả

 • Tôi sẽ tích cực tìm kiếm để nâng cao kiến thức và chuyên môn của mình trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ khách tại CBT mà tôi tham gia. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tích cực tìm kiếm để nâng cao kiến thức của tôi về: (1) du lịch bền vững, (2) các kỹ thuật quản lý nhóm, (3) chăm sóc/phục vụ khách, (4) các kỹ năng giao tiếp (bao gồm cả nhận thức/giao tiếp khi giao lưu văn hóa, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ), (5) sơ cứu ban đầu và an toàn và (6) các vấn đề văn hóa và môi trường. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tích cực tìm kiếm để nâng cao kiến thức của tôi về môi trường và văn hóa địa phương, bao gồm lịch sử, các truyền thống văn hóa, địa lý, hệ thực vật và động vật, các di tích văn hóa/di sản, và các nguyên tắc du lịch bền vững. (Bắt buộc)
 • Tôi đảm bảo khi được yêu cầu sẽ đưa ra các thông tin môi trường và văn hóa hiện tại, có liên quan trong quá trình tương tác với khách. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tích cực tìm tòi để cải thiện kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của mình nhằm cải tiến chất lượng các trải nghiệm của du khách. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về đạo đức hành nghề

 • Tôi sẽ thân thiện, lịch sự và trung thực khi làm việc với các cộng đồng và du khách. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ không tha thứ cho du lịch tình dục, buôn bán ma túy, lao động trẻ em hoặc buôn người, và tôi sẽ ủng hộ nguyên tắc bình đẳng giới và hòa nhập xã hội. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tôn trọng các quyền của tất cả các thành viên của CBT để chia sẻ một cách bình đẳng cơ hội cho họ tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hóa

 • Tôi sẽ tôn trọng và góp phần vào việc xúc tiến và gìn giữ/bảo tồn văn hóa địa phương và môi trường tự nhiên. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ đảm bảo khách có thể quan sát thấy được các Tiêu chuẩn CBT vào mọi thời điểm khi tương tác với văn hóa, môi trường tự nhiên và cư dân cộng đồng, quan tâm để tránh hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tích cực tạo điều kiện cho khách du lịch nâng cao hiểu biết và cơ hội giao lưu văn hóa để đóng góp cho các hoạt động địa phương cùng với các thành viên của cộng đồng sở tại. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ thực hiện quản lý chất thải trong thực tế tốt nhất bằng cách thu thập rác vụn và áp dụng các nguyên tắc phòng tránh, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ đảm bảo tất cả các quy tắc, quy định và pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên/động vật hoang dã hoặc quy tắc ứng xử có liên quan được tuân thủ. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về chăm sóc khách và đảm bảo an toàn

 • Tôi sẽ tôn trọng tất cả các chính sách và quy tắc ứng xử của CBT đã được phê duyệt liên quan đến an toàn và an ninh của du khách. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ biết bộ dụng cụ cấp cứu gần nhất ở đâu vào mọi thời điểm có tương tác với khách tham quan. (Bắt buộc)
 • Nếu thích hợp, tôi sẽ luôn mặc đồng phục hoặc mang theo căn cước công dân vào mọi thời điểm tương tác với khách tham quan. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ chuẩn bị để giao tiếp hiệu quả với bên thứ ba có trách nhiệm (ví dụ sử dụng radio cầm tay, điện thoại di động, pháo sáng hoặc các phương tiện thu hút sự chú ý khác) trong các trường hợp khẩn cấp hoặc tai nạn. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về cung cấp dịch vụ chất lượng và liên tục cải tiến

 • Tôi sẽ cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp bằng cách bản thân luôn đúng giờ, có tổ chức và chuẩn bị trước tất cả các hoạt động sẽ tham gia. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi rượu, ma túy hoặc các chất gây nghiện vào trước và/hoặc trong suốt chuyến thăm tổ chức CBT của tôi. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ chủ động tìm thông tin phản hồi về trải nghiệm hài lòng của khách và tất cả các hoạt động mà tôi có tham gia. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi đối với tổ chức CBT

 • Tôi sẽ tuân theo các quy tắc, quy định và yêu cầu thực tế của cộng đồng địa phương. (Bắt buộc)
 • Tôi cam kết sẽ thực thi Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với các thành viên này và có thể giải thích ý nghĩa của từng yêu cầu trong đó. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ thể hiện sự ủng hộ tổ chức CBT và cộng đồng bằng cách sử dụng tối đa các dịch vụ của CBT và tích cực tham gia, hoặc đóng góp vào các dự án của CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ phát huy kiến thức và hiểu biết về địa bàn cụ thể của CBT và các điều kiện của địa phương, đặc biệt là giá trị văn hóa và thiên nhiên, và chuyển giao kiến thức này tới các khách hàng và nhân viên đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là các hướng dẫn viên và trưởng đoàn tour. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tôn trọng các truyền thống của cộng đồng, các quy định và yêu cầu của CBT đối với sử dụng các khu vực nhạy cảm về môi trường và hành vi trong cộng đồng. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ theo dõi và cung cấp thông tin phản hồi cho Ban quản lý CBT về các hoạt động dựa vào sinh thái bền vững và sử dụng các nguồn lực của cộng đồng một cách có đạo đức, chấp nhận được. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ lấy đi tất cả các chất thải rắn mà khách hàng của tôi tạo ra từ những sản phẩm tôi mang vào khu vực CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ hạn chế tối đa sử dụng giao thông cơ giới, đặc biệt là ở các khu vực CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ phối hợp với hướng dẫn viên địa phương, cung cấp phiên dịch, thuyết minh về văn hóa /thiên nhiên với chất lượng cao, tạo nên sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa và tự nhiên của các điểm đến. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ giải thích quy tắc ứng xử cho các khách hàng, nhấn mạnh trách nhiệm của khách để cư xử với người dân địa phương một cách tôn trọng, và tránh gây hại đến môi trường. (Bắt buộc)

Đối với người điều hành FTO/chủ sở hữu của CBT

 • Thông qua thỏa thuận với Ban quản lý CBT, tôi sẽ giới hạn quy mô nhóm khách dựa trên năng lực sức chứa của mặt bằng khu vực thăm quan và mục tiêu cung cấp những trải nghiệm có chất lượng cho khách hàng, giảm thiểu tác động đến cộng đồng. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ hỗ trợ Ban quản lý CBT trong việc đào tạo hướng dẫn viên địa phương và lực lượng kiểm lâm động vật hoang dã từ những người dân bản địa và/hoặc dân địa phương. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu giấy phép và chứng nhận cần thiết. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ tích cực khuyến khích khách hàng của mình có bảo hiểm du lịch. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ thực hiện công tác marketing có trách nhiệm tạo ra kỳ vọng của khách phù hợp với khu vực và hoạt động của CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ thực hiện công việc kinh doanh của mình với các hành vi trung thực và có đạo đức. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ đảm bảo những hoạt động có nguy cơ cao được hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên đặc biệt đã được đào tạo và có nghiệp vụ cao, có hướng dẫn viên của CBT hỗ trợ. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ đảm bảo các nhân viên được đào tạo về sơ cứu ban đầu, bao gồm cả CPR. Tôi có hệ thống nhận thông tin phản hồi của khách hàng tại chỗ sau chuyến đi và sẽ cung cấp báo cáo tóm tắt cho Ban quản lý CBT sau mỗi chuyến thăm tổ chức CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ duy trì làm thành viên của một tổ chức du lịch chuyên nghiệp có liên quan, nếu có. (Bắt buộc)
 • Trong phạm vi lớn nhất có thể, tôi sẽ sử dụng cơ sở lưu trú và các dịch vụ sinh thái thân thiện trước và sau khi đến thăm khu vực CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi sẽ cung cấp cho khách thông tin chính xác về tour du lịch và khu vực CBT trước chuyến đi, danh sách các thiết bị và quy tắc ứng xử cần thiết khi ở trong khu vực CBT. (Bắt buộc)
 • Tôi cam kết sẽ thực thi Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với những người người điều hành du lịch thân thiện (FTO) này và có thể giải thích ý nghĩa của từng yêu cầu trong đó. (Bắt buộc)
Scroll to Top
Send this to a friend