Phụ lục 2 – Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với các Hướng dẫn viên

Tôi sẽ đáp ứng quy tắc ứng xử của CBT đối với các thành viên bằng cách:

 1. Cam kết liên tục học hỏi và nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình, đặc biệt là trong việc thuyết trình khi hướng dẫn; (Bắt buộc)
 2. Đáp ứng đạo đức nghề nghiệp và thân thiện với khách, thể hiện niềm tự hào khi giới thiệu về cộng đồng của mình; (Bắt buộc)
 3. Đóng góp vào việc bảo vệ và giới thiệu các truyền thống, tài sản văn hóa và tự nhiên của cộng đồng thông qua việc tăng cường hiểu biết cùng các hoạt động giáo dục về môi trường văn hóa và môi trường tự nhiên cho du khách và cộng đồng sở tại; (Bắt buộc)
 4. Tuân thủ tất cả các chính sách và quy tắc ứng xử của CBT đã phê duyệt liên quan đến an toàn và an ninh của du khách; (Bắt buộc)
 5. Cung cấp dịch vụ có chất lượng và phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào mà ASEAN đã xây dựng với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ hướng dẫn. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về đảm bảo chất lượng các tour và các hoạt động của khách Thông tin tóm tắt về khách

 1. Tôi sẽ thông báo cho khách về lịch trình tour/hoạt động, mức độ khó khăn nguy hiểm có thể xảy ra và những phòng ngừa cần lưu ý để đảm bảo an toàn; (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ thông báo cho khách những quy định hoặc quy tắc ứng xử họ cần áp dụng trong quá trình đi tour. (Bắt buộc)
 3. Tôi sẽ thông báo cho khách về cơ hội tham gia vào quy trình phản hồi ý kiến về sự hài lòng.

Nội dung Tour/hoạt động

 1. Tôi sẽ đảm bảo các tour/hoạt động mà tôi thực hiện được thiết kế mang cho khách niềm vui, có ý nghĩa giáo dục, có sự tham gia của khách, được tổ chức tốt với các bên liên quan và có chủ đề.
 2. Tôi đảm bảo các tour/hoạt động mà tôi thực hiện sẽ tôn trọng và góp phần vào việc xúc tiến và bảo tồn/gìn giữ môi trường văn hóa và môi trường thiên nhiên của địa phương.
 3. Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, tôi sẽ thực hiện những nỗ lực cần thiết để đảm bảo rằng khách, mọi lúc, có thể quan sát thấy được các hướng dẫn mà CBT đã thông qua về tương tác với môi trường văn hóa, tự nhiên và con người của cộng đồng. (Bắt buộc)
 4. Tôi đảm bảo các tour/hoạt động mà tôi thực hiện sẽ bao gồm phần thuyết trình với những thông tin về văn hóa cộng đồng và khu vực xung quanh.
 5. Tôi đảm bảo các tour/hoạt động mà tôi thực hiện sẽ tăng cường hiểu biết và giáo dục cho du khách và cộng đồng sở tại về môi trường văn hóa và tự nhiên.
 6. Tôi đảm bảo các tour/hoạt động mà tôi thực hiện sẽ tích cực tạo điều kiện cho khách du lịch nâng cao hiểu biết và có các cơ hội giao lưu văn hóa, đóng góp cho các hoạt động của địa phương cùng các thành viên của cộng đồng sở tại.
 7. Tôi đảm bảo các tour/hoạt động mà tôi thực hiện sẽ triển khai quản lý chất thải trong thực tế trong đó áp dụng các nguyên tắc phòng tránh, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế.

Kết thúc Tour/hoạt động

 1. Tôi sẽ mời khách tham gia vào quá trình phản hồi ý kiến về sự hài lòng. Tôi sẽ khuyến khích du khách tham gia các tour /hoạt động khác của CBT. (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ kết thúc tour/hoạt động với bài trình bày về niềm tự hào của mình được đại diện giới thiệu về cộng đồng và mong muốn du khách có một kỳ nghỉ thú vị trong cộng đồng và những ngày còn lại trong chuyến thăm/kỳ nghỉ của họ. (Bắt buộc)
 3. Tôi cam kết sẽ thực thi Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với Hướng dẫn viên này và có thể giải thích ý nghĩa của từng yêu cầu trong đó. (Bắt buộc)
Scroll to Top
Send this to a friend