Phạm vi của Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN

Tiêu chuẩn tập trung vào các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nơi du khách sẽ ở cùng gia đình chủ nhà và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của gia đình và cộng đồng theo cả hai cách trực tiếp và gián tiếp. Tiêu chuẩn này cũng tập trung vào các tiêu chí cần thiết sau: chủ nhà, cơ sở lưu trú, các hoạt động, tính nguyên bản, quản lý, vị trí, an toàn và an ninh, marketing và các nguyên tắc bền vững.

Scroll to Top
Send this to a friend