Giới thiệu về Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN

Trong khu vực ASEAN, các chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê là một loại hình du lịch đặc biệt, trong đó khách du lịch có cơ hội trải nghiệm những cách sinh hoạt với cộng đồng địa phương trong một ngôi làng điển hình. Bản chất trải nghiệm của hình thức du lịch này ngày càng trở nên phổ biến với khách du lịch nước ngoài. Khác với du lịch đại chúng, chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê nên ở mức quy mô nhỏ, mật độ thấp, linh hoạt và không gò bó. Quan trọng hơn, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê nên được các cộng đồng địa phương sở hữu và điều hành, nhờ đó cộng đồng sẽ trực tiếp hưởng các lợi ích kinh tế.

Là một hình thức của du lịch cộng đồng, khái niệm nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hiện đang được chấp nhận với ý nghĩa là một công cụ phát triển nông thôn ở nhiều nước ASEAN. Chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có thể nâng cao chất lượng sống ở cấp độ địa phương thông qua tạo thu nhập, hỗ trợ văn hóa, nghệ thuật và hoạt động kinh doanh hàng thủ công của địa phương, khuyến khích khôi phục di tích lịch sử và công trình bản địa, thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên thông qua giáo dục cộng đồng.

Đối với nhiều khách du lịch quốc tế trên thế giới hướng đến các nước ASEAN để du lịch nông thôn, rất cần phát triển các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê một cách hệ thống hơn nhằm tạo ra “thương hiệu mới” trong trải nghiệm của du khách, từ đó giới thiệu phong cách sống vùng nông thôn, mang đến cho khách kỳ nghỉ với giá cả phải chăng lại bao hàm cả yếu tố văn hóa giáo dục ở mức độ cao. Điểm nhấn để bán chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không phải yếu tố vật thể của ngôi làng mà là sự trải nghiệm toàn diện trong không gian làng, nơi cộng đồng và các hoạt động mang tính cộng đồng là các nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ.

Sự thành công của chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trong khu vực ASEAN phụ thuộc nhiều vào nhận biết các yêu cầu cơ bản để mang tới trải nghiệm chất lượng cho khách du lịch từ phía nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Do đó, việc hình thành các tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch của ASEAN là cần thiết, tạo cơ hội để tiêu chuẩn hóa ở mức độ cơ bản nhằm nhận biết thế nào là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và thiết lập bộ tiêu chuẩn tối thiểu áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. Tiêu chuẩn này cũng tạo điều kiện thực hiện tiếp cận phối hợp, khuyến khích quan hệ đối tác giữa các bên liên quan, tạo môi trường tích cực, đồng thời khôi phục kinh tế nông thôn cũng như giảm đói nghèo.

Scroll to Top
Send this to a friend