Kinh nghiệm thực hiện đăng ký Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Khách sạn xanh ASEAN của Khách sạn nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Khách sạn nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đăng ký giải thưởng du lịch ASEAN, hạng mục Khách sạn xanh ASEAN theo Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN.

Ảnh: Khu nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang – amianaresort.com

Theo đại diện Khu nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang, đây là giải thưởng quý giá và tiêu biểu khẳng định được chất lượng cao đổi sản phẩm du lịch tiêu biểu của địa phương. Để chuẩn bị kĩ lưỡng các bước đăng kí, trước tiên cần cải tiến chất lượng sản phẩm du lịch tại cơ sở phù hợp với các tiêu chí chính được đề ra.

Về chính sách và các biện pháp môi trường trong hoạt động của khách sạn – khu nghỉ dưỡng, cần thực hiện các hoạt động môi trường để khuyến khích sự tham gia của nhân viên khách sạn, khách hàng và nhà cung cấp tham gia vào hoạt động quản lý môi trường. Có kế hoạch nâng cao nhận thức của nhân viên về môi trường như thông qua các khóa đào tạo; kế hoạch quản lý môi trường trong hoạt động của khách sạn; chương trình giám sát quản lý môi trường của khách sạn. Về việc sử dụng các sản phẩm xanh, cần thực hiện việc sử dụng các sản phẩm địa phương cho khách sạn như thực phẩm và thủ công mỹ nghệ, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đối với việc hợp tác với các tổ chức cộng đồng ở địa phương, cần có các kế hoạch, hoạt động giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng; tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về bảo vệ môi trường; tạo ra các hoạt động quảng bá biểu diễn văn hóa và hoạt động truyền thống và phong cách sống của địa phương. Bên cạnh đó, ạo ra các cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, cung cấp các chương trình đào tạo cho các cán bộ điều hành và quản lý về quản lý môi trường.

Về quản lý chất thải rắn, cần thực hiện các kỹ thuật quản lý chất thải như giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế, phân loại rác thải và ủ phân bón; khuyến khích sự tham gia của nhân viên khách sạn trong việc giảm chất thải, tái sử dụng, tái chế, phân loại rác thải và hoạt động ủ phân bón; khuyến khích sự tham gia của khách trong khách sạn trong tái sử dụng, tái chế, phân loại rác thải. Bên cạnh đó, để sử dụng năng lượng có hiệu quả, cần giới thiệu các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng và trang thiết bị cho khách sạn để giảm tiêu thụ năng lượng; lắp đặt thước đo/ thiết bị giám sát tiêu thụ năng lượng; ngoài ra, khuyến khích sự tham gia của khách ở khách sạn về tiết kiệm năng lượng.

Về sử dụng nước có hiệu quả và chất lượng nước, cần thực hiện các kỹ thuật tiết kiệm nước, sử dụng công nghệ tiết kiệm nước và thiết bị để giảm tiêu thụ nước; thường xuyên bảo trì cho các thiết bị tiết kiệm nước; đảm bảo chất lượng nước sử dụng trong khách sạn. Đồng thời khuyến khích sự tham gia của khách ở trong khách sạn đối với tiết kiệm nước.

Để quản lý chất lượng không khí (bên trong và bên ngoài), Chỉ định khu vực hút thuốc và khu vực không hút thuốc. Thường xuyên giám sát và bảo trì cho các thiết bị và cơ sở vật chất của khách sạn để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, tổ chức chương trình kiểm soát tiếng ồn từ các hoạt động của khách sạn.

Về xử lý và quản lý chất thải, sử dụng các cơ chế để có thể ngăn ngừa ô nhiễm nước và giảm việc tạo ra nước thải; khuyến khích việc sử dụng, tái chế nước xám trong hoạt động, ví dụ như tưới cây; khuyến khích việc sử dụng một cách thích hợp nước thải qua xử lý. Đồng thời, quản lý chất thải độc hại và hóa chất; cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng đối với chất độc hại; quản lý thích hợp với chất thải nguy hại. Kiểm tra thường xuyên, làm sạch và bảo trì cho việc lưu trữ để tránh rò rỉ khí hay chất hóa học độc hại.

Ngoài ra, Khu nghỉ dưỡng Amiana luôn theo dõi các điều lệ và quy trình thực hiện đăng kí Giải thưởng Du lịch ASEAN hàng năm. Trường hợp có các điều lệ vướng mắc, nhân viên phụ trách liên hệ với Vụ khách sạn – Tổng Cục Du Lịch để có những phản hồi thích hợp trong công tác chuẩn bị.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend