Kinh nghiệm hướng dẫn và quy trình lựa chọn các ứng viên tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn và quy trình lựa chọn các ứng viên tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang nhận định, Giải thưởng Du lịch ASEAN là mục tiêu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các nhà quản lý du lịch địa phương luôn hướng tới nhằm quảng bá và khẳng định thương hiệu du lịch địa phương, tiến tới cạnh tranh với các địa phương khác trong khu vực và toàn quốc.

Những năm gần đây, kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang đã có những bước phát triển toàn diện, cơ sở hạ tầng, dịch vụ của tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng và hoàn thiện đã tạo điều kiện cho việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch đặc trưng của địa phương như hệ thống các di sản vật thể, phi vật thể, các danh thắng, di tích lịch sử văn hóa. Công tác quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh, đưa hình ảnh du lịch Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế ngày được mở rộng.

Thực hiện quan điểm “Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo hài hòa tương tác giữa khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên tự nhiên và nhân văn”, việc triển khai các tiêu chuẩn ASEAN được tỉnh Hà Giang quan tâm chú trọng, phù hợp với địa phương trong việc gìn giữ, bảo tồn, không tác động lớn tới môi trường và xu hướng phát triển du lịch an toàn, du lịch xanh hiện nay. Từ năm 2017 đến nay Hà Giang vinh dự được nhận 02 giải thưởng ASEAN là Nhà ở có khách du lịch thuê, Khách sạn nghỉ dưỡng. Như vậy có thể khẳng đinh việc định hướng phát triển du lịch của tỉnh đang đi đúng hướng.

Để đạt được những giải thưởng trên, việc hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia giải thưởng du lịch ASEAN đóng vai trò chủ đạo. Căn cứ vào nội dung các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN về: Thành phố du lịch sạch, Du lịch cộng đồng, Khách sạn xanh, Nhà ở có phòng cho thuê, Địa điểm tổ chức MICE, Nhà vệ sinh công cộng, Dịch vụ spa, Du lịch bền vững, ngành tư vấn cho các doanh nghiệp, địa phương có hướng đầu tư xây dựng ngay từ thời điểm quy hoạch, khảo sát, thiết kế phù hợp với từng loại hình kinh doanh.

Về quy hoạch, định hướng: Hằng năm tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, ngoài phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách cũng như chủ trương của nhà nước, của tỉnh liên quan tới lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, thông qua kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch. Về quy hoạch du lịch căn cứ vào nhu cầu, đăng ký của địa phương, ý kiến tham vấn các ngành, các quy hoạch hạ tầng du lịch được bố trí tại các địa điểm có giao thông thuận lợi, đảm bảo các yếu tố: thời tiết, khí hậu, đảm bảo nguồn nước, môi trường… chú trọng yếu tố khác biệt tại mỗi điểm đến, tính cạnh tranh so với các điểm đến và vùng, miền khác, đồng thời có khả năng kết nối tới các khu, điểm du lịch lân cận.

Về thiết kế, xây dựng: Đối với các công trình, dự án mới được xây dựng dựa trên nền tảng văn hóa địa phương, dân tộc, các thiết kế phải vận dụng tối đa trong sử dụng năng lượng, vật liệu, hạn chế những tác động tiêu cực lên sức khỏe con người, môi trường tự nhiên. Đối với các làng văn hóa du lịch cộng đồng, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, chính quyền địa phương cần hướng dẫn cho người dân hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, lưu ý các yêu tố cộng đồng như: bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tiếng nói, chữ viết, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm…

Về vận hành: Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành cơ sở ngoài tính chuyên nghiệp, cần sử dụng nguồn lao động là người địa phương được đào tạo nghiệp vụ du lịch, am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán địa phương, có trình độ, biết áp dụng công nghệ số để giới thiệu, quảng bá điểm đến. Thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ dân gian, trong các dịp Tết, Lễ hội còn tổ chức trích đoạn các lễ hội, các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Về quy trình lựa chọn tham gia giải thưởng ASEAN: Hằng năm, căn cứ vào nội dung các bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN do Tổng cục Du lịch ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tới các doanh nghiệp, địa phương để hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp địa phương, ngành phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh lựa chọn, đề xuất ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, hướng dẫn đơn vị được tỉnh đề xuất làm hồ sơ, gửi Tổng cục Du lịch tổng hợp, bình chọn.

Để xây dựng, hoàn thiện được hồ sơ chất lượng đảm bảo đúng các tiêu chuẩn ASEAN, người hướng dẫn cần nghiên cứu kỹ từng bộ tiêu chuẩn, tìm điểm mạnh, then chốt nhất, nổi bật, khác biệt nhất thể hiện rõ trong hồ sơ, đặc biệt cần có hình ảnh minh họa thuyết minh cho từng nội dung. Ngoài ra, cần thể hiện rõ việc sử dụng năng lượng, xử lý chất thải, rác thải, bảo vệ môi trường, mối quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực, ứng xử của các thành viên trong cộng đồng và công tác đảm bảo an toàn cho khách: an ninh trật tự, sức khỏe, an toàn thực phẩm… Một điều mang tính quyết định là phải có sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương và chủ cơ sở.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend