Khó khăn và giải pháp trong quy trình tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của tỉnh Thái Nguyên

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã chia sẻ những khó khăn cùng giải giáp trong quy trình tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của tỉnh.

Trong quá trình lựa chọn, hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ tham gia ứng cử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã gặp một số khó khăn như: Tiêu chuẩn ASEAN là bộ tiêu chuẩn sử dụng tiếng Anh, dẫn đến trong quá trình làm hồ sơ, đơn vị gặp một số khó khăn trong việc dịch thuật, diễn giải ý tưởng cho đúng và phù hợp với nội dung các tiêu chí.

Một số giải pháp để thuận lợi cho việc lựa chọn, hướng dẫn ứng cử viên tham gia giải thưởng ASEAN trong thời gian tới là: tham gia các lớp tập huấn về Tiêu chuẩn du lịch ASEAN do Tổng cục Du lịch tổ chức để hiểu đúng, đầy đủ về nội dung các hạng mục, tiêu chí và áp dụng thực tế tại các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương. Giới thiệu và hướng dẫn các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch (Cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch…) áp dụng các tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí trong hoạt động du lịch, để đảm bảo hoạt động du lịch theo đúng quy chuẩn ASEAN; từ đó có kinh nghiệm từ thực tế, nhân rộng các mô hình du lịch đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch, từ đó giới thiệu điểm đến đến đông đảo du khách trong và ngoài nước; đồng thời cũng là những minh chứng, căn cứ, hình ảnh hoạt động để làm đa dạng, phong phú hồ sơ đề nghị ứng cử giải thưởng. Nắm bắt, hiểu rõ đặc điểm, thế mạnh, nét đặc trưng riêng có của các đơn vị để xác định rõ hạng mục, đánh giá theo đúng các tiêu chí trong hồ sơ đề xuất ứng cử viên.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend