Khánh Hòa tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại các tỉnh Hà Giang và Lào Cai

Thực hiện Kế hoạch số 12052/KH-BCĐPTDL ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa về tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc, Ban chỉ đạo đã thành lập đoàn bao gồm: Sở Du lịch, Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và một số doanh nghiệp du lịch đã tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang và Lào Cai từ ngày 14/12 – 18/12/2022.

Chương trình được tổ chức với các nội dung học tập kinh nghiệm lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang và Lào Cai, nghiên cứu thực tế để học hỏi kinh nghiệm về mô hình, cơ chế chính sách và phương thức tổ chức vận hành, khai thác mô hình du lịch cộng đồng tại các tỉnh bạn.

Trong thời gian học tập, đoàn đã đi khảo sát tại Làng Du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và khảo sát tại Làng Du lịch Tả Van, Cát Cát, thị xã Sa Pa của tỉnh Lào Cai về các mô hình thực tế triển khai du lịch cộng đồng. Cũng trong thời gian này đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai với nội dung về các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết triển khai thực hiện mô hình du lịch cộng đồng, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời các tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kỹ năng tổ chức mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại 02 địa phương trên để đoàn xem xét áp dụng công tác triển khai cho Khánh Hòa.

Chương trình này do Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tổ chức nhằm triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022.

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm TTXTDL Khánh Hòa

Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa – nhatrang-travel.com – Đăng ngày 20/12/2022

Scroll to Top
Send this to a friend