Hồ sơ đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN (CBT) bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn

– Bản giới thiệu ngắn gọn về đơn vị (kèm ảnh)

– Bảng tự đánh giá của đơn vị theo các tiêu chí trong Tiêu chuẩn (tham khảo Bản tự đánh giá từ trang 130 của Tiêu chuẩn).

Scroll to Top
Send this to a friend