Hà Tĩnh: Khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng

Sáng ngày 20/9/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức đoàn khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. Tham gia đoàn khảo sát gồm có đại diện lãnh đạo Sở, phòng Quản lý Du lịch, các Sở, ngành liên quan và các chuyên gia tư vấn.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đây là chuyến khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng, hiện trạng, cơ sở vật chất, hạ tầng, hệ thống dịch vụ tại một số địa phương đang triển khai hoạt động du lịch cộng đồng và những địa phương khác có điều kiện, khả năng khai thác phát triển mô hình du lịch cộng đồng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025.

Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề về tài nguyên, sản phẩm du lịch cộng đồng; cơ sở hạ tầng; vệ sinh môi trường chung; khả năng cung cấp các dịch vụ ăn nghỉ, mua sắm, trải nghiệm và thực trạng nhu cầu vốn…

Trên cơ sở đó, đoàn sẽ hướng dẫn hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các mô hình du lịch hiện có và tham vấn, định hướng phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương có đủ điều kiện. Đồng thời hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, kết nối tour, tuyến đón khách du lịch, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho địa phương và việc làm, thu nhập cộng đồng cho người dân.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ đi khảo sát bắt đầu từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2022 tại các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh.

Lê Hoa

Cổng TTĐT Du lịch tỉnh Hà Tĩnh – dulichhatinh.com.vn – Đăng ngày 20/9/2022

Scroll to Top
Send this to a friend