Để đạt Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN thì đơn vị phải được bao nhiêu điểm?

Để đạt Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN, đơn vị phải có tổng số điểm là hơn 400 điểm và mọi yêu cầu bắt buộc đều được thông qua.

Scroll to Top
Send this to a friend