Đảng ủy Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIIIĐồng chí Hà Văn Siêu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh TITC


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 5/5-10/5/2022 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Trong đó có cụ thể hóa quan điểm, định hướng của Đảng về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai; vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vấn đề phát triển kinh tế tập thể và vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.Toàn cảnh hội nghị. Ảnh TITC


Đồng chí Hà Văn Siêu yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu, nắm vững nội dung của các Nghị quyết để tham mưu chính sách, xây dựng chương trình hành động tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.Đồng chí Nguyễn Lê Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng cục trưởng giới thiệu 2 chuyên đề tại hội nghị. Ảnh TITC


Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, toàn thể đảng viên tham dự hội nghị được nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung 4 chuyên đề, gồm có: Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; và Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên còn được xem phim tài liệu 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Trung tâm Thông tin du lịch


Scroll to Top
Send this to a friend