Bắc Ninh hướng tới phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(TITC) – Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” đã đặt ra mục tiêu đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lớn của cả nước.

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh đang phấn đấu phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa; phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, du lịch thông minh. Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lớn của cả nước. Tỉnh đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng: Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng điểm du lịch và các tuyến giao thông kết nối các di sản văn hóa tiêu biểu; hoàn thành số hóa các di sản văn hóa tiêu biểu.

Theo đề án, trong giai đoạn hai từ năm 2025 – 2030, ngành du lịch Bắc Ninh đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách. Đồng thời ưu tiên phát triển từ 3 – 5 sản phẩm du lịch từ giá trị di sản văn hóa nổi trội để đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh. Phát triển cơ sở hạ tầng: Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng điểm du lịch và các tuyến giao thông kết nối các di sản văn hóa tiêu biểu. Phát triển đồng bộ các dịch vụ, sản phẩm du lịch văn hóa, các tiện ích du lịch, ứng dụng công nghệ số. Hoàn thiện hệ thống tuyến, điểm du lịch, có ít nhất 2 khu du lịch cấp tỉnh và 1 – 2 mô hình du lịch cộng đồng từ các làng Quan họ, làng nghề truyền thống, nông nghiệp, nông thôn. Hoàn thành cơ sở dữ liệu văn hóa của tỉnh.

Đề án cũng tập trung vào bốn dự án ưu tiên đó là: Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu tại các điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 – 2030; phát triển du lịch trên sông Đuống và sông cầu giai đoạn 2022 – 2030; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá Văn hóa – Du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2025; phát triển du lịch cộng đồng làng Quan Họ Viêm Xá (Khu Diềm).

Kế hoạch đề án triển khai một số chương trình du lịch “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên di sản văn hóa, hướng dẫn viên du lịch”; “Ngoại khóa Văn hóa – Du lịch” trong giáo dục các cấp học; tuyên truyền, thực hiện “ứng xử văn minh du lịch tại các trường phổ thông, các điểm di tích, điểm du lịch, cộng đồng dân cư, các khách sạn, nhà hàng và các khu vực công cộng…; Phát triển mạng lưới các khu, điểm du lịch từ hệ thống các di tích lịch sử – văn hóa tiêu biểu. Hình thành 01 khu du lịch văn hóa mang tầm cỡ quốc gia và 7 khu du lịch văn hóa tiêu chuẩn cấp tỉnh; đầu tư hạ tầng để khai thác hiệu quả 14 điểm du lịch đã được UBND tỉnh công nhận điểm du lịch. 

Tỉnh đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như: Múa Rối nước, hát Trống Quân, nghệ thuật Chèo, Tuồng. Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trở thành một điểm đến, định kỳ tổ chức các hoạt động biếu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa quan họ và các loại hình nghệ thuật dân gian trong và ngoài nước; trưng bày, triển lãm không gian văn hóa quan họ…; thường xuyên mở cửa phục vụ khách tham quan, du lịch….

Để thực hiện hiệu quả Đề án, tỉnh đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chi tiết, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đối với công tác bảo vệ, gìn giữ giá trị di sản văn hóa và nhiệm vụ phát triển du lịch. Triển khai quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch phù hợp với Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend