8.5. Tiêu chuẩn FTO cung cấp trải nghiệm an toàn, làm hài lòng khách du lịch và cộng đồng

  1. Các FTOs khuyến khích khách hàng của mình có bảo hiểm du lịch.
  2. Các FTOs đảm bảo những hoạt động có nguy cơ cao được hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên đặc biệt đã được đào tạo và có nghiệp vụ cao, có hướng dẫn viên của CBT hỗ trợ.
  3. Các FTOs thực hiện công tác marketing có trách nhiệm tạo ra kỳ vọng của khách phù hợp với khu vực và hoạt động của CBT.
  4. Các Nhân viên FTO được đào tạo về sơ cứu ban đầu, bao gồm cả CPR.
  5. Các FTOs có thể thể hiện những nỗ lực của họ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của mình thông qua báo cáo về sự hài lòng của khách từ các bản điều tra thông tin phản hồi của khách hàng.
Scroll to Top
Send this to a friend