8.4. Tiêu chuẩn FTO xúc tiến thúc đẩy niềm vui khám phá, kiến thức và sự tôn trọng

  1. Các FTOs phối hợp với hướng dẫn viên địa phương, cung cấp phiên dịch, thuyết minh về văn hóa /thiên nhiên với chất lượng cao, tạo nên sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa và tự nhiên của khu vực CBT.
  2. Các FTOs giải thích quy tắc ứng xử cho các khách hàng, nhấn mạnh trách nhiệm của khách du lịch để cư xử với người dân địa phương một cách tôn trọng, và tránh gây hại đến môi trường.
  3. Thông qua thỏa thuận với Ban quản lý CBT, các FTOs giới hạn quy mô nhóm khách dựa trên năng lực sức chứa của mặt bằng khu vực thăm quan với mục tiêu cung cấp những trải nghiệm chất lượng cho khách hàng, giảm thiểu tác động đến cộng đồng.
  4. Các FTOs có kiến thức về giá trị văn hóa và thiên nhiên của khu vực CBT, và chuyển giao kiến thức này đến nhân viên của họ, đặc biệt là các hướng dẫn viên và các trưởng đoàn (tour leader).
  5. Các FTOs cung cấp kiến thức/thông tin chính xác trước chuyến đi cho khách về tour du lịch và khu vực CBT, danh sách các thiết bị và quy tắc ứng xử cần thiết.
Scroll to Top
Send this to a friend