8.3. Tiêu chuẩn FTO hỗ trợ kinh tế địa phương

  1. Các FTOs tối đa hóa việc sử dụng và mua bán các dịch vụ/sản phẩm địa phương và của CBT (ví dụ cơ sở lưu trú, phương tiện giao thông trong và ngoài, các hoạt động, thực phẩm, quà lưu niệm).
  2. Các FTOs có một thỏa thuận hoặc hợp đồng với cộng đồng về các sản phẩm, giá cả và thủ tục của CBT.
  3. Các FTOs tư vấn cho Ban quản lý CBT về các dịch vụ bổ sung tiềm năng sẽ giúp tăng thu nhập cho CBT.
  4. Các FTOs, nhân viên và khách hàng đóng góp, hoặc tham gia vào các công việc phát triển địa phương (ví dụ, các dự án của làng, giáo dục, bảo trì đường bộ của địa phương v.v).
Scroll to Top
Send this to a friend