8.2. Tiêu chuẩn FTO đóng góp cho cộng đồng và bảo vệ thiên nhiên

 1. Các FTOs thể hiện sự tôn trọng các quy định của CBT và có khuyến nghị đối với hành vi trong các khu vực nhạy cảm về môi trường và trong cộng đồng.
 2. Các FTOs và nhân viên có kiến thức và hiểu biết về những đặc trưng của địa bàn CBT và các điều kiện của địa phương.
 3. Các FTOs thể hiện khả năng thực hành quản lý môi trường tốt nhất trong hoạt động của mình (ví dụ, sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và tái chế).
 4. Các FTOs giảm thiểu giao thông cơ giới, đặc biệt trong các khu vực CBT.
 5. Các FTOs tham khảo ý kiến Ban quản lý CBT và cộng đồng nếu có nguy cơ các hoạt động có thể dẫn đến tác động môi trường hoặc xã hội trực tiếp.
 6. Các FTOs lấy đi tất cả chất thải rắn phát sinh từ các sản phẩm mang vào khu vực CBT.
 7. Các FTOs cung cấp cho khách những trải nghiệm với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng, tôn trọng và áp dụng chính sách giảm thiểu gây phiền hà.
 8. Các FTOs và nhân viên tích cực tham gia, hoặc đóng góp vào các dự án của CBT.
 9. Các FTOs làm việc với cộng đồng để cải thiện các dịch vụ và các sản phẩm cộng đồng qua việc cung cấp thông tin phản hồi của khách hàng.
 10. Các FTOs hỗ trợ Ban quản lý CBT trong việc đào tạo hướng dẫn viên địa phương và lực lượng kiểm lâm động vật hoang dã từ những người dân bản địa và/hoặc dân địa phương.
 11. Trong phạm vi lớn nhất có thể, FTOs sử dụng cơ sở lưu trú và các dịch vụ sinh thái thân thiện trước và sau khi đến thăm khu vực CBT.
Scroll to Top
Send this to a friend