7. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng các cơ sở lưu trú

7.1. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đối với người cung cấp dịch vụ lưu trú

 • Những người cung cấp dịch vụ lưu trú được tuyển chọn dựa trên khả năng phù hợp về nghiệp vụ đối với dịch vụ lưu trú và cơ sở lưu trú của họ phù hợp với thị trường mục tiêu.
 • Những người cung cấp dịch vụ lưu trú có sở hữu hoặc có thể đưa ra cam kết sẽ tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ lưu trú đạt chất lượng, cùng các trải nghiệm văn hóa môi trường của địa phương theo hướng du lịch bền vững.
 • Những người cung cấp dịch vụ lưu trú hoạt động trong khuôn khổ hướng dẫn và quy định của tổ chức CBT và đã ký kết thực hiện theo Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với những người cung cấp dịch vụ lưu trú (Phụ lục 4).
 • Những người cung cấp dịch vụ lưu trú cung cấp cơ sở lưu trú an toàn và sạch sẽ, tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm cuộc sống cộng đồng và trao đổi kiến thức giữa chủ nhà với khách.
 • Những người cung cấp dịch vụ lưu trú được cấp chứng nhận theo bất kỳ tiêu chuẩn có liên quan nhằm mục đích cải thiện dịch vụ lưu trú (ví dụ Chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Homestay ASEAN).
 • Những người cung cấp dịch vụ lưu trú có thể tiếp cận được với cơ hội đào tạo và các chương trình xây dựng năng lực hiện có để nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ về:
  • Dịch vụ lưu trú và nghiệp vụ buồng,
  • Vệ sinh khi chuẩn bị đồ ăn,
  • Các tiêu chuẩn phục vụ đón tiếp khách và dịch vụ,
  • Du lịch bền vững,
  • Quản lý nhóm,
  • Chăm sóc khách hàng/ Dịch vụ,
  • Giao tiếp (gồm giao lưu/nhận thức văn hóa, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ),
  • Sơ cứu ban đầu và an toàn,
  • Truyền thống văn hóa địa phương nguyên bản, hội nhập, nhận diện và hiểu về giá trị bản sắc văn hóa địa phương,
  • Các vấn đề bảo vệ môi trường,
  • Quy định và hướng dẫn của tổ chức CBT, và
  • Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Ban quản lý CBT …
Scroll to Top
Send this to a friend