6. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dịch vụ ăn uống

6.1. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đối với những người cung cấp dịch vụ ăn uống

 • Những người cung cấp thức ăn và đồ uống được tuyển dụng dựa trên khả năng phù hợp về kiến thức và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ ăn uống có liên quan tại địa phương.
 • Những người cung cấp thức ăn và đồ uống có sở hữu hoặc có thể đưa ra cam kết kỹ thuật chế biến và phục vụ món ăn đảm bảo vệ sinh.
 • Những người cung cấp thức ăn và đồ uống hoạt động trong khuôn khổ hướng dẫn và quy định của tổ chức CBT và đã ký kết thực hiện theo Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với những người cung cấp thức ăn và đồ uống (Phụ lục 3).
 • Những người cung cấp thức ăn và đồ uống được cấp chứng nhận theo bất kỳ tiêu chuẩn liên quan nhằm mục đích cải thiện các dịch vụ ăn uống.
 • Những người cung cấp thức ăn và đồ uống tạo cơ hội trao đổi kiến thức giữa chủ nhà và khách.
 • Những người cung cấp thức ăn và đồ uống có thể tiếp cận được với cơ hội đào tạo và các chương trình xây dựng năng lực hiện có để nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ về:
  • Vệ sinh trong chuẩn bị thức ăn,
  • Dinh dưỡng bữa ăn và chuẩn bị thực đơn,
  • Ẩm thực truyền thống và kỹ thuật nấu ăn,
  • Các tiêu chuẩn phục vụ đón tiếp khách và dịch vụ,
  • Du lịch bền vững,
  • Quản lý nhóm,
  • Chăm sóc khách hàng/ Dịch vụ,
  • Giao tiếp (gồm giao lưu/nhận thức văn hóa, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ),
  • Sơ cứu ban đầu và an toàn,
  • truyền thống văn hóa địa phương nguyên bản, hội nhập, nhận diện và hiểu về giá trị bản sắc văn hóa địa phương,
  • các vấn đề bảo vệ môi trường,
  • quy định và hướng dẫn của tổ chức CBT, và
  • các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Ban quản lý CBT …
Scroll to Top
Send this to a friend