5. Tiêu chuẩn chất lượng tour du lịch và dịch vụ hướng dẫn

5.1. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và chuyên môn của hướng dẫn viên địa phương

 1. Hướng dẫn viên được tuyển dụng dựa trên khả năng phù hợp về kiến thức, thể chất, sức khỏe và yêu cầu thể lực cho các hoạt động hướng dẫn được đề xuất.
 2. Hướng dẫn viên có sở hữu hoặc có thể đưa ra cam kết sẽ nâng cao kiến thức về môi trường và văn hóa địa phương; bao gồm lịch sử, truyền thống văn hóa, địa lý, hệ thực vật và động vật, di tích văn hóa / di sản, và các nguyên tắc du lịch bền vững.
 3. Hướng dẫn viên hoạt động trong khuôn khổ các tiêu chuẩn và quy định của các tổ chức CBT ASEAN và đã ký kết thực hiện Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với các Hướng dẫn viên (Phụ lục 2).
 4. Hướng dẫn viên tạo điều kiện để các trải nghiệm nhạy cảm của du khách tới môi trường, xã hội và văn hóa diễn ra nhưng vẫn bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa.
 5. Hướng dẫn viên có thể tiếp cận được với cơ hội đào tạo và các chương trình xây dựng năng lực hiện có để nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ về:
 • du lịch bền vững,
 • trình bày, phiên dịch,
 • quản lý nhóm,
 • chăm sóc khách hàng/ dịch vụ,
 • giao tiếp (gồm giao lưu/nhận thức văn hóa, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ),
 • sơ cứu ban đầu và an toàn,
 • truyền thống văn hóa địa phương nguyên bản, hội nhập, nhận diện và hiểu về giá trị bản sắc văn hóa địa phương,
 • các vấn đề bảo vệ môi trường,
 • quy định và hướng dẫn của tổ chức CBT, và
 • các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Ban quản lý CBT …
Scroll to Top
Send this to a friend