4. Tiêu chuẩn khuyến khích sự tương tác giữa các cộng đồng địa phương và khách

4.1. Có sự tương tác giữa khách và cộng đồng địa phương

  1. Thông tin về môi trường và văn hóa được đưa vào bài giới thiệu về cộng đồng và các khu vực xung quanh.
  2. Các chính sách và hành động đều bảo đảm an toàn và an ninh cho du khách.
  3. Có Quy tắc ứng xử cho cộng đồng, chủ nhà và khách.
  4. Thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch bằng cách cung cấp thông tin chính xác trong các hoạt động marketing, tiếp thị.
  5. Có hệ thống kiểm soát và cải tiến chất lượng, bao gồm một quy trình tiếp nhận thông tin phản hồi của khách sau khi họ trải nghiệm tại CBT.
  6. Có chương trình truyền thông nâng cao nhận thức và giao lưu văn hóa.
  7. Có cơ hội cho khách du lịch đóng góp cho các hoạt động địa phương cùng với các thành viên cộng đồng.
  8. Hệ thống kiểm soát và cải tiến chất lượng được đánh giá hàng tuần và báo cáo hàng năm cho các thành viên cộng đồng.
  9. Theo dõi xu hướng thị trường và biến động cho những phát triển trong tương lai để nâng cao trải nghiệm chất lượng cho cả chủ và khách
Scroll to Top
Send this to a friend