3. Phạm vi Danh mục đánh giá

Tập trung vào xây dựng phương pháp và các chỉ số sử dụng trong quá trình đánh giá bằng cách hoàn thiện nội dung hướng dẫn đã quy định trong bộ Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN (9 nhóm tiêu chí và 27 tiêu chí cụ thể). Các nhóm tiêu chí là: chủ nhà, cơ sở lưu trú, các hoạt động, quản lý, vị trí, vệ sinh và mức độ sạch sẽ, an toàn và an ninh, marketing và các nguyên tắc về bền vững.

Scroll to Top
Send this to a friend