2. Giới thiệu Danh mục đánh giá

Sau khi xây dựng Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN, việc xây dựng Danh mục đánh giá nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN là bước cần thiết để đảm bảo việc thực hiện thành công. Một danh mục đánh giá toàn diện sẽ đảm bảo việc đánh giá được thực hiện một cách hệ thống và nhất quán để đánh giá xem một nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cụ thể có xứng đáng được công nhận là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo tiêu chuẩn ASEAN hay không. Hướng tới mục tiêu này, danh mục đánh giá sẽ trang bị cho các thẩm định viên công cụ để đưa ra nhận định khoa học và khách quan trong đánh giá của họ.

Ngoài nội dung trên, danh mục đánh giá cũng có thể được sử dụng để xếp hạng chất lượng các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Những nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có kết quả tốt sau khi đánh giá sẽ được trao giải Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN. Bản đánh giá sau đó có thể được sử dụng để xác định khoảng trống còn thiếu của các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê chưa đủ tiêu chuẩn, giúp các bên liên quan giải quyết những thiếu sót hiện tại.

Scroll to Top
Send this to a friend