12. Bảo mật

QTWG, NTO và cơ quan Thẩm định phải giữ bí mật thông tin và các tài liệu nhận được từ đơn vị nộp đơn và / hoặc đơn vị được chứng nhận, bao gồm thông tin bí mật mà QTWG, NTO và cơ quan Thẩm định nhận được từ các nguồn khác.

Trong trường hợp QTWG và / hoặc NTO và / hoặc cơ quan kiểm tra phải tiết lộ thông tin của đơn vị nộp đơn và / hoặc thông tin của đơn vị được chứng nhận theo quy định của pháp luật, NTO hoặc cơ quan Thẩm định phải thông báo cho đơn vị nộp đơn và / hoặc đơn vị được chứng nhận.

Scroll to Top
Send this to a friend