10.3. Tiêu chuẩn để phát triển kỹ năng tốt hơn

  • Cung cấp các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và đào tạo lại kỹ năng (ví dụ: đổi mới, kỹ năng khởi nghiệp và công nghệ mới).
  • Thúc đẩy và khuyến khích các thành viên trong cộng đồng học nghề và học lên cao.
Scroll to Top
Send this to a friend