Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao du lịch CLMV (SOM) lần thứ 6 và ACMECS lần thứ 5 tại Siem Reap, Campuchia

Ngày 2/11/2022, tại Siem Riep (Campuchia) đã diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao Du lịch các nước chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 5 và Hội nghị Quan chức cấp cao Du lịch 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) lần thứ 6. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu làm Trưởng Đoàn, dẫn đầu đoàn Du lịch Việt Nam tham gia họp SOM ACMECS và CLMV. Tham gia Hội nghị, Đoàn Việt Nam gồm các Vụ, đơn vị chức năng của Tổng cục Du lịch, các đại diện quan sát viên từ Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR) tại Đà Nẵng và đại diện Vietravel.

Toàn thể Hội nghị SOM ACMECS

Các Hội nghị đã kiểm điểm kết quả hợp tác du lịch giữa các nước từ năm 2019 đến năm 2022; đồng thời thảo luận định hướng cho phát triển du lịch khu vực ACMECS và CLMV. Trưởng Đoàn Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đã thông tin tại Hội nghị về các kết quả triển khai hợp tác khu vực trong thời gian qua. Du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ ngày 15/3/2022, được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ghi nhận là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn các rào cản đi lại liên quan đến COVID-19. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã đón hơn 1,87 triệu lượt khách quốc tế đến, phục vụ 86,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu khoảng 16,5 tỷ đô-la Mỹ. Những con số này khẳng định sự phục hồi của du lịch Việt Nam, đặc biệt khi lượng khách du lịch nội địa chỉ trong 9 tháng đã vượt qua con số của cả năm 2019 trước đại dịch. 

Đoàn Việt Nam

 Toàn thể Hội nghị SOM CLMV

Hội nghị tiếp tục phát huy mục tiêu xây dựng 5 quốc gia CLMVT, 4 quốc gia CLMV thành một điểm đến chung. Hội nghị SOM ACMECS đã trao đổi đi đến thống nhất báo cáo các Bộ trưởng thông qua Kế hoạch hành động du lịch ACMECS giai đoạn 2023-2025 tập trung vào các nội dung gồm: phát triển sản phẩm du lịch; trao đổi thông tin du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xúc tiến và tiếp thị du lịch; liên kết sản phẩm du lịch và huy động sự tham gia của khu vực tư nhân. Việt Nam dự kiến được phân công dẫn dắt, điều phối nhiệm vụ về phát triển sản phẩm du lịch.

Các Trưởng đoàn các nước ACMECS chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị SOM CLMV đã trao đổi đi đến thống nhất báo cáo các Bộ trưởng thông qua Kế hoạch hành động du lịch CLMV giai đoạn 2023-2025 tập trung vào các nội dung gồm: tạo thuận lợi đi lại, tăng cường năng lực du lịch, huy động sự tham gia của tư nhân và cộng đồng địa phương, tích cực hợp tác tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác thứ ba, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm. Việt Nam dự kiến được phân công dẫn dắt, điều phối nhiệm vụ về phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm.

Các Trưởng đoàn các nước CLMV chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Các Hội nghị SOM đã thảo luận, đã chuẩn bị Chương trình nghị sự và dự thảo các văn kiện dự kiến thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 5 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 3/11/2022.

Các vấn đề khác được trao đổi thảo luận tại Hội nghị gồm: đề xuất logo du lịch ACMECS chung, sáng kiến tạo nền tảng trao đổi, cập nhật thống kê du lịch các nước ACMECS, thực hiện nghiên cứu khả năng thành lập Ban thư ký Du lịch ACMECS.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị SOM ACMECS và CLMV

Vụ Hợp tác quốc tế – Tổng cục Du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend