Video giới thiệu Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN và Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Nhà vệ sinh công cộng

(TITC) – Tại Chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022, bà Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn đã giới thiệu về bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN và Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Nhà vệ sinh công cộng.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend