TP. Hồ Chí Minh phát triển huyện Cần Giờ trở thành thành phố du lịch sinh thái

(TITC) – Theo Nghị quyết của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành, đến năm 2030 huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở khu vực.

Mục tiêu trong Nghị quyết về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030 là xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một thành phố tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường; trong đó du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao là mũi nhọn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển nhanh, đời sống người dân nâng cao, bộ máy quản lý nhà nước được tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ – Khu Dự trữ sinh quyền thế giới; trong đó, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn giai đoạn 2030 – 2040 để Cần Giờ trở thành một hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao sinh kế và chất lượng sống cộng đồng dân cư, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững.

Phát triển kinh tế Cần Giờ trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương ven biển; trong đó, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản chất lượng cao; có chính sách thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch.

Nghị quyết của Thành ủy thành phố cũng đề ra giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trong thành phố xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường; triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội xã đảo Thạnh An.

Trong công tác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết xác định thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan đến nghiên cứu, đầu tư phát triển hệ thông giao thông kết nối giữa các huyện, giữa huyện với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận theo quy hoạch được duyệt.

Thành phố cũng xác định thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend