Tổng quan về Tiêu chuẩn Địa điểm tổ chức du lịch MICE ASEAN

(TITC) – Bộ tiêu chuẩn về địa điểm MICE ASEAN là hướng dẫn cho tất cả các quốc gia thành viên xây dựng sản phẩm du lịch MICE đầy tính cạnh tranh và chung tay cung cấp các địa điểm tổ chức chất lượng, đưa ASEAN trở thành một khu vực tiêu biểu về tổ chức du lịch MICE.

MICE là một loại hình du lịch gắn với hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm, là một trong những xu hướng du lịch đang phát triển ở các quốc gia ASEAN. Kế hoạch chiến lược về phát triển du lịch ASEAN 2016 – 2025 xác định:

Đến năm 2025, ASEAN trở thành một điểm đến du lịch chất lượng, mang đến trải nghiệm đa dạng, độc đảo, đồng thời hướng tới phát triển du lịch một cách bền vững, toàn diện và cân bằng, để góp phần cải thiện đời sống kinh tế – xã hội của người dân. Loại hình du lịch MICE hướng tới phát triển và nâng cao lượng khách cũng như chi tiêu của du khách. Khách sử dụng dịch vụ du lịch MICE thuộc nhóm dẫn đầu về mức chi tiêu cao, khả năng chỉ trả nhiều trước và (hoặc) sau các hoạt động MICE, thời gian lưu trú trung bình tại một điểm đến cũng lâu hơn các đối tượng khách khác. Đây là một loại hình du lịch quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của ngành du lịch và các lĩnh vực liên quan cũng như nền kinh tế đất nước.

Bộ tiêu chuẩn về địa điểm MICE ASEAN là hướng dẫn cho tất cả các quốc gia thành viên xây dựng sản phẩm du lịch MICE đầy tính cạnh tranh và chung tay cung cấp các địa điểm tổ chức chất lượng, đưa ASEAN trở thành một khu vực tiêu biểu về tổ chức du lịch MICE.

Địa điểm tổ chức luôn là một trong những yếu tố quan trọng để triển khai hoạt động MICE. Mười quốc gia thành viên ASEAN, gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, có thể xem xét và áp dụng các tiêu chuẩn về địa điểm tổ chức du lịch MICE ASEAN (AMVS) để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyên nghiệp hóa các hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ, địa điểm tổ chức du lịch MICE.

Tiêu chuẩn Địa điểm tổ chức du lịch MICE ASEAN (AMVS) đề cập đến phòng họp, địa điểm triển lãm và địa điểm tổ chức sự kiện. Tài liệu này hướng dẫn trọng tâm về 2 loại địa điểm triển lãm: diện tích tối thiểu 5.000m2 và 1.000m2.

Các tiêu chí chính của Địa điểm tổ chức du lịch MICE ASEAN gồm: cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ. Các tiêu chí này tập trung vào các khía cạnh vật chất, quản lý và nhân sự của địa điểm để có thể đáp ứng các yêu cầu của khách du lịch MICE.

Xem tài liệu Địa điểm tổ chức du lịch MICE ASEAN.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend