Tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm giải pháp trong quá trình thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN

(TITC) – Để đáp ứng đủ các tiêu chí trong bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, đồng thời giành Giải thưởng Du lịch ASEAN, tỉnh Khánh Hòa đã nêu những khó khăn đồng thời tìm kiếm các giải pháp khi thực hiện quá trình này.

Trong quá trình thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Hiện nay, đa số các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng đủ các tiêu chí trong bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, một số tiêu chuẩn của Giải thưởng Du lịch ASEAN còn cao so với thực tế của đơn vị, ngoài ra một số tiêu chuẩn còn chưa có tính thực tế. Chính vì vậy, nhiều đơn vị cũng chưa đáp ứng được và việc đáp ứng theo Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN là điều không dễ dàng và đòi hỏi cần có nguồn kinh phí lớn để đào tạo lại nhân sự, nâng cấp dịch vụ, cơ sở hạ tầng… để thay đổi.

Vì vậy, Sở Su lịch Khánh Hòa luôn nhắc nhở mỗi doanh nghiệp hoạt động trong ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch, thời gian và lộ trình áp dụng tiêu chuẩn du lịch ASEAN. Trong đó, doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả, năng lực của đội ngũ nhân sự, người lao động đang làm việc tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch nhằm đưa ra giải pháp tăng mức độ hài lòng của du khách, nâng cao chất lượng, nâng tầm ảnh hưởng đủ sức cạnh tranh trong thời điểm hiện nay.

Năm 2023, đối với việc tuyên truyền tham gia giải thưởng Du lịch ASEAN, sau khi nhận được văn bản của Cục Du lịch Quốc gia thông báo về Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn nghiên cứu các tiêu chí, lập và gửi hồ sơ đăng ký. Tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023, Sở Du lịch đã xem xét và đề xuất 05 đơn vị tham gia các giải thưởng gồm: Giải thưởng Thành phố Du lịch Sạch ASEAN, Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN Giải thưởng Cơ sở MICE ASEAN hạng mục Phòng họp, Giải thưởng Cơ sở MICE ASEAN hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện, Giải thưởng Cơ sở MICE ASEAN hạng mục Địa điểm triển lãm. Đây là những đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN.

Qua việc hướng dẫn các ứng viên tham gia giải thưởng du lịch ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch nhận thấy công tác đề nghị ứng cử viên phải chính xác, đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời trong việc đề xuất các đơn vị có thành tích tiêu biểu; phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, nêu gương các mô hình mới, cách làm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của các đơn vị đến với cộng đồng chung ASEAN theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend