Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Tây Ninh

(TITC) – Những năm qua, Tây Ninh đang không ngừng đẩy mạnh loại hình du lịch cộng đồng – hình thức du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho cư dân địa phương.

Kể từ khi phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch Tây Ninh đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Số lượng khách du lịch đến với Tây Ninh và doanh thu du lịch của tỉnh tăng liên tục, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh mỗi năm, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành nhiều điểm, khu du lịch có sức hấp dẫn du khách hơn.

Du lịch cộng đồng không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái mà còn bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương, phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Việc đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng sẽ làm phong phú thêm các tour, tuyến gắn với thiên nhiên, gắn với cộng đồng; đồng thời khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường của người dân và khách du lịch.

Việc xây dựng các homestay là hình thức du lịch cộng đồng đang bước đầu phát triển tại Tây Ninh. Du khách có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người dân địa phương, tìm hiểu đời sống văn hóa, tinh thần và trải nghiệm cuộc sống của họ.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của loại hình du lịch này, Sở VHTTDL Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về Đề án Phát triển cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2021 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 10/4/2020 về thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó, định hướng phát triển du lịch cộng đồng; củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch Tây Ninh. Thời gian tới, tỉnh Tây Ninh dự kiến sẽ triển khai nhiều chính sách hợp lý, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend