Tăng cường phát triển và nâng cao giá trị du lịch cộng đồng

(TITC) – Ngày 9/9, tại Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, ngành du lịch và ngành nông nghiệp có quan điểm nhất quán về việc xây dựng chương trình du lịch cộng đồng dựa trên lợi thế sẵn có của mỗi vùng miền cần được coi như cuộc cách mạng phát triển nông thôn.

Đánh giá về tình hình phát triển du lịch nông thôn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết, đa số mô hình du lịch nông thôn đều khó khăn về hạ tầng giao thông, do đó rất cần sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước qua các cơ chế chính sách. Thông tin về tình hình phục hồi ngành du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của Covid-19, du lịch nội địa đã chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy hiện nay đã được phục hồi trở lại nhưng ngành du lịch vẫn còn những trở ngại nhất định.

Để du lịch nông thôn tiếp tục phát triển thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất, cần tập trung phát triển du lịch ở những địa bàn có địa hình thuận lợi, ưu tiên phát triển hạ tầng, cơ sở hạ tầng du lịch nông thôn đồng bộ. Các điểm du lịch cộng đồng được định hướng gắn với các trung tâm du lịch ở thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Hiện lãnh đạo các thành phố lớn đều đang chuẩn bị những kế hoạch mở rộng mạng lưới du lịch nông thôn tới các tỉnh lân cận. Đồng thời cần phát triển sản phẩm du lịch nông thôn chất lượng, sáng tạo, đa dạng về cảnh quan sinh thái, dựa trên lợi thế có sẵn của mỗi vùng miền, các khu du lịch nghỉ dưỡng gắn với các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Kế hoạch trọng tâm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra 5 nhiệm vụ chính nhằm phát triển du lịch nông thôn tương xứng với tiềm năng và đạt được những kỳ vọng như định hướng,

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, kiến thức, hành động cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, người dân, cộng đồng và khách du lịch về phát triển du lịch nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, Hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình. Cần tích hợp và bổ sung định hướng phát triển du lịch nông thôn vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Xây dựng Tài liệu tập huấn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Ban hành Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về công nhận điểm du lịch nông thôn gắn với công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Thứ ba, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến thức thị trường, kỹ năng về hoạt động du lịch (ngoại ngữ, đón tiếp, xúc tiến du lịch…), bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch cho người lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch ở khu vực nông thôn.

Thứ tư, tập trung xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và 4 bảo vệ môi trường; sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ; huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người yếu thế để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Thứ năm, tổ chức các sự kiện, lễ hội, diễn đàn giới thiệu và kết nối cung – cầu du lịch nông nghiệp, nông thôn. Lồng ghép giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam, các chương trình kết nối nông sản và Chương trình OCOP. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đối với Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình. Tập trung xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn….

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend