Quy hoạch hệ thống du lịch gắn bó chặt chẽ với mục tiêu bảo vệ môi trườngPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: TITC


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao sự quan tâm, tham dự và đóng góp ý kiến cho nhiệm vụ quy hoạch hệ thống du lịch. Đồng thời cho rằng những nội dung chuyên môn, chuyên sâu về du lịch cần có sự tham gia của các bên, đặc biệt là vai trò của chuyên gia trong các lĩnh vực nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch. Hiện nay, có thể thấy môi trường là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Để quy hoạch tốt hệ thống du lịch, có khả thi, bền vững và bắt nhịp được với xu thế thời đại, cần tích hợp được yếu tố bảo vệ môi trường. Phó Tổng cục trưởng đề nghị các chuyên gia cùng lắng nghe và đóng góp ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa Quy hoạch hệ thống du lịch.


Hội thảo đã trình bày 3 nội dung đề xuất gắn với quy hoạch tổng thể hệ thống du lịch quốc gia, bao gồm: định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội gắn với quản lý tài nguyên; bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học; ứng phó và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Theo đó, nội dung cụ thể gồm có đánh giá thực trạng – phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; xác định các mục tiêu; đề xuất định hướng; đề xuất giải pháp.Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TITC


Trên cơ sở các nội dung dự thảo quy hoạch, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến góp ý, đề xuất có giá trị liên quan đến bản Quy hoạch. Theo đó, cần xác định nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, thực trạng để từ đó đưa ra các giải pháp, định hướng hạn chế, giảm thiểu nguy cơ tác động đến môi trường. Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cách ứng xử đối với môi trường của toàn thể người dân nói chung và những người liên quan trong lĩnh vực du lịch nói riêng. Bên cạnh đó, cần đưa ra những tiêu chí, định hướng, giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể hơn cho từng vùng, miền, khu du lịch. Đặc biệt, các ngành, lĩnh vực liên quan tới môi trường cần phối hợp, liên kết chặt chẽ với ngành Du lịch để công tác quy hoạch hệ thống du lịch toàn diện hơn.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu kết thúc Hội thảo. Ảnh: TITC


Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao những góp ý, đề xuất rất có giá trị, phục vụ thêm cho nghiên cứu của đơn vị tư vấn. Phó Tổng cục trưởng cũng khẳng định, việc tích hợp các ý kiến góp ý chắc chắn sẽ giúp dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đa dạng hơn, bền vững hơn và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Đồng thời đề xuất lồng ghép, tích hợp các lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, sinh thái, biến đổi khí hậu vào bản quy hoạch một cách hợp lý.


Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng cho biết, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc Hội thảo tiếp theo với các nội dung, lĩnh vực liên quan. Như vậy, bản Quy hoạch hệ thống du lịch sẽ có tính toàn diện, bao quát để mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.


Trung tâm Thông tin du lịch


Scroll to Top
Send this to a friend