Quảng Nam hướng tới phát triển du lịch xanh, du lịch dựa vào thiên nhiên

(TITC) – Nhằm góp phần phục hồi, thúc đẩy du lịch Quảng Nam phát triển theo hướng du lịch bền vững gắn với xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Bộ Tiêu chí du lịch xanh, đẩy mạnh thực hiện và đưa ra các sản phẩm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường gắn với nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh để phục vụ du khách, hướng tới là trung tâm du lịch xanh của cả nước. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch xanh theo đúng Kế hoạch số 5177 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; khu, điểm du lịch; khách du lịch và cộng đồng. Bên cạnh đó, cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh, bền vững; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xanh. Ngoại ra, cần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch xanh; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch xanh; thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro, các chương trình bảo vệ môi trường, hành động về rác thải nhựa, chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Quảng Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hằng năm tổ chức đánh giá, công nhận các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn du lịch xanh; Tổ chức Hội chợ, triễn lãm du lịch, các chuỗi sự kiện về phát triển du lịch xanh Quảng Nam. Tranh thủ sự hợp tác với các tổ chức quốc tế để tạo nguồn lực thực hiện phát triển du lịch xanh. Đồng thời, các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch cần chủ động xây dựng kế hoạch áp dụng Bộ Tiêu chí du lịch xanh tại đơn vị mình.

Với mong muốn trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch xanh, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng. Quảng Nam cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh. Đây được xem là kim chỉ nam để ngành du lịch Quảng Nam hướng đến mô hình phát triển xanh, bền vững. Thời gian qua, nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch xanh được xây dựng, phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend