Ninh Thuận xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn

(TITC) – Với mục tiêu xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Thuận với “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn”, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra Quyết định ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Du lịch đang trở thành một trong những ngành có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Bên cạnh những hiệu quả tích cực, hoạt động du lịch có thể có những tác động đáng kể đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Vì vậy, bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề quan trọng của ngành du lịch hiện nay.

Để đảm bảo phát triển du lịch bền vững, góp phần đạt được mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030 theo tinh thần của Quyết định số 636/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đòi hỏi về công tác bảo vệ môi trường du lịch phải được tiến hành, thực hiện thường xuyên, lâu dài. Xác định đây là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và nhân dân. Đồng thời cần huy động sự vào cuộc của tất cả các đối tượng trong hoạt động du lịch.

Hằng năm, tỉnh Ninh Thuận tổ chức các hoạt động về phát động bảo vệ môi trường du lịch, hưởng ứng phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa,” bảo vệ các hệ sinh thái, môi trường nhạy cảm và dễ bị tổn thương như các rạn san hô, thảm cỏ biển…

Mặc dù có những tín hiệu tích cực cho du lịch, song để thu hút nhiều nguồn khách đến với tỉnh và mong muốn quay trở lại nhiều lần trong tương lai, tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục xây dựng, duy trì tính bền vững, ổn định về môi trường cho du lịch phát triển, sớm đưa du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đúng với tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU mà Tỉnh ủy đã đề ra.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend