Ninh Bình phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững

(TITC) – Du lịch cộng đồng đang được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích và phát triển kinh tế bền vững nhất cho người dân bản địa. Ninh Bình có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị về lịch sử, văn hóa bản địa của các dân tộc, tập tục và lối sống, văn hóa ẩm thực phong phú là cơ sở để phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng.

Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai công tác quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân đầu tư khai thác loại hình du lịch cộng đồng, nhiều mô hình kinh doanh lưu trú homestay và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng… đi vào hoạt động hiệu quả, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan tâm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch được đảm bảo, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, bảo tồn phát huy giá trị di sản đã có những chuyển biến rõ nét.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh qua các thời kỳ đều được ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch công đồng. Những năm vừa qua, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Sở cũng đã phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành du lịch tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao kiến thức du lịch cộng đồng cho các học viên thuộc các đơn vị kinh doanh du lịch. Ngoài ra tổ chức các lớp tuyên truyền các quy định trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững cho các học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Trong thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục phát triển loại hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo việc làm, có thu nhập cho cộng đồng dân cư địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ môi trường sinh thái mà còn bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend