Nhóm Tiêu chí 6: Chất lượng dịch vụ ăn uống

Các tiêu chuẩn thực phẩm và đồ uống được áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống tại các khu vực CBT dành cho khách sử dụng hoặc bất kỳ dịch vụ nào là một phần của một hoạt động CBT được cung cấp cho khách.

Scroll to Top
Send this to a friend