Mục tiêu và Sử dụng tiêu chuẩn CBT ASEAN

Tiêu chuẩn du lịch Cộng đồng (CBT) ASEAN được thông qua bởi tất cả các quốc gia thành viên ASEAN như đề nghị trong Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP): 2012-15 để tạo ra những trải nghiệm chất lượng cho du khách thông qua việc giới thiệu một cách rõ rệt, an toàn và hấp dẫn các hoạt động sinh kế cộng đồng, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.

Bộ tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho các tổ chức CBT trong khối ASEAN như một chuẩn mực cần thiết, đảm bảo khách sẽ được trải qua chuyến du lịch thú vị, có ý nghĩa và đáp ứng mong đợi. Đồng thời cũng cố gắng bảo vệ cộng đồng cùng các nguồn tài nguyên di sản thiên nhiên và văn hóa của họ, bổ sung thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng để cải thiện tình hình.

Scroll to Top
Send this to a friend