Kinh nghiệm hướng dẫn và quy trình lựa chọn các ứng viên tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN tại Thừa Thiên Huế

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn và quy trình lựa chọn các ứng viên tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của tỉnh.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao về việc triển khai thực hiện tiêu chuẩn du lịch ASEAN trong thực tiễn, từ năm 2016, Sở đã vận động và hướng dẫn cho hàng chục đơn vị, điểm đến của Thừa Thiên Huế tiến hành từng bước các Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia một số giải thưởng. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã đạt được 07 mục giải thưởng ASEAN bao gồm:

Năm 2017 – Giải thưởng “Du lịch dựa vào cộng đồng ASEAN – Du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2018 – Giải thưởng Khách sạn xanh ASEAN – Khách sạn nghỉ dưỡng Làng Hành Hương; Giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN – Thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế).

Năm 2020 – Giải thưởng Du lịch sạch ASEAN 2020 Thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế)

Năm 2022 – Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN – Khách sạn nghỉ dưỡng Vedana Lagoon Resort & Spa (tỉnh Thừa Thiên Huế); Giải thưởng địa điểm tổ chức MICE ASEAN – Hạng mục Phòng họp, hội nghị, hội thảo – Khách sạn Silk Path Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững ASEAN – Sản phẩm du lịch bền vững thành thị: Tham quan thành phố Huế – 1 điểm đến 5 di sản của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Các Giải thưởng quan trọng này góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch quốc gia cũng như tạo cơ hội xúc tiến, quảng bá hình ảnh, nâng cao khả năng giao lưu và hội nhập quốc tế đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch của Việt Nam nói chung và du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững, vừa đảm bảo tiêu chí hội nhập, vừa bảo tồn tính đa dạng và bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu các Tiêu chuẩn ASEAN, lãnh đạo Sở Du lịch nhận thấy các tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu phát triển bền vững của ngành, đã chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu triển khai, hướng dẫn đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn, phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa phương, đơn vị để khi đăng ký tham gia ứng cử giải thưởng và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend