Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN

Lời nói đầu

Mục đích của tiêu chuẩn này là phát triển một bộ tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng ASEAN có thể được thực hiện bởi các nước thành viên ASEAN để đảm bảo chất lượng, thoải mái, an toàn và sự quản lý chất thải thích hợp của nhà vệ sinh công cộng nói chung tại các khu du lịch trong khu vực ASEAN.

Sự phát triển của tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN là phù hợp với Kế hoạch Du lịch chiến lược ASEAN (ATSP) 2011-2015. Với việc tham khảo các tiêu chuẩn vệ sinh trước đó, các tiêu chuẩn mới vẫn sẽ tập trung vào bốn tiêu chuẩn chính là Thiết kế & Hệ thống quản lý môi trường, Tiện nghi & cơ sở vật chất, Sạch sẽ và an toàn.

Giới thiệu

Một yếu tố cơ bản nhưng quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch mà có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm du lịch là khi khách du lịch phải sử dụng nhà vệ sinh. Những nhà vệ sinh đó cần phải được làm sạch, hợp vệ sinh, đầy đủ các tiện nghi và cơ sở vật chất khác nhau, vị trí thuận lợi, duy trì tốt và sử dụng hệ thống quản lý chất thải phù hợp. Có rất nhiều loại hình nhà vệ sinh trong khu vực ASEAN với các chuẩn mực và kiểu dáng khác nhau. Tiêu chuẩn này nhìn vào tiêu chuẩn phổ biến nên được thực hiện ở tất cả các nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend