Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(TITC) – Ngày 19/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 2726/QĐ-UBND về việc ban hành đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo đề án, thành phố sẽ phân bổ không gian phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thủy, đường sắt, hạ tầng viễn thông và hệ thống điện nước, thu gom và xử lý chất thải. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và thị trường du lịch, phát triển nguồn lực đầu tư du lịch và nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động du lịch, hệ thống giám sát du lịch thông minh, sàn giao dịch điện tử và trong hoạt động kinh doanh du lịch, quản trị và tổ chức phục vụ khách. Cùng với đó là các giải pháp phát triển văn hoá du lịch, xây dựng chính sách để phát triển du lịch, quy hoạch và đầu tư, quản lý kết cấu hạ tầng, liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Thành phố tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Hiệp hội du lịch, các Hội thành viên và Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quảng bá xúc tiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường, xu hướng khách, kế hoạch khai thác các đường bay của các hãng hàng không, kế hoạch xúc tiến du lịch, sự kiện, lễ hội của thành phố để các doanh nghiệp định hướng kinh doanh.

Đồng thời, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để triển khai các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, kết hợp phục vụ du lịch và phục vụ dân sinh, kết hợp phát triển các ngành kinh tế khác. Các nguồn ngân sách khác phục vụ hoạt động du lịch được phân bổ cho các ngành, địa phương sẽ thông qua kế hoạch kinh phí hàng năm. Thành phố cũng huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và từ các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ là cơ quan đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện đề án, chủ trì triển khai các giải pháp phát triển thị trường du lịch, truyền thông nâng cao thương hiệu du lịch trong nước và quốc tế, phục hồi du lịch sau dịch Covid-19. Các sở, ngành, UBND các quận huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và tích hợp định hướng phát triển du lịch vào các chương trình phát triển của ngành. 

Cộng đồng dân cư cần tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh du lịch và các hoạt động bảo tồn giá trị văn hoá, cảnh quan, bảo vệ môi trường du lịch, xây dựng và giữ gìn thương hiệu Đà Nẵng an toàn và mến khách.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend