Điện Biên ban hành kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch đến năm 2025Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Trung tâm TTXTDL Điện Biên


Đồng thời tiến hành đổi mới hình thức, nội dung trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Triển khai toàn diện công tác quảng bá, xúc tiến số trên hệ thống thông tin số du lịch và trên các nền tảng số, các mạng xã hội góp phần xây dựng hình ảnh Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu xúc tiến, quảng bá du lịch chuyên nghiệp và đồng bộ; đẩy mạnh xã hội hóa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tranh thủ sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật từ các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.


Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các cơ quan ban ngành, tổ chức có liên quan bám sát các Nghị quyết của Trung ương và tỉnh về phát triển du lịch; các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phải trọng tâm, trọng điểm, gắn quảng bá xúc tiến với thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch trong từng giai đoạn. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đảm bảo chất lượng, mang tính đột phá về nội dung và hình thức thể hiện; phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tham gia vào quảng bá, xúc tiến du lịch.


Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh Điện Biên đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như:


(1) Tổ chức nghiên cứu thị trường khách du lịch, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của du khách để xây dựng các sản phẩm và chương trình quảng bá xúc tiến du lịch phù hợp, hiệu quả. Ký kết, triển khai các thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế. Nghiên cứu thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch tại các thị trường trọng điểm.


(2) Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tổ chức mời các công ty lữ hành trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, các nhiếp ảnh gia, streamer, Vlogger có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đến tìm hiểu, quảng bá các khu, điểm du lịch. Tư vấn, xây dựng hoàn thiện 3-5 bản văn hóa du lịch cộng đồng tiêu biểu.


(3) Đổi mới thiết kế, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu du lịch Điện Biên bằng nhiều hình thức, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách.


(4) Xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc biệt là quản lý tài nguyên, sản phẩm du lịch, tổng hợp và số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.


(5) Quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin truyền thông và trực quan tại các khu, điểm du lịch. Trong đó, sản xuất các phim, ký sự, phóng sự, video clip quảng bá du lịch Điện Biên. Nâng cao hiệu quả website du lịch Điện Biên, kết nối với trang thông tin của Tổng cục Du lịch, các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp du lịch lớn, uy tín.


(6) Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước. Nghiên cứu tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia như Năm Du lịch quốc gia, các cuộc thi sắc đẹp, các giải đấu thể thao… Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


(7) Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại nước ngoài. Kết hợp trong các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh với hoạt động xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á, châu Âu.


(8) Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Điện Biên và (9) Xã hội hóa công tác xúc tiến quảng bá du lịch.


Trong đó, UBND tỉnh Điện Biên đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, những vướng mắc trong quá trình triển khai. Tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm, trong nước, quốc tế; ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác, liên kết phát triển du lịch và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tiếp cận thị trường mục tiêu thông qua các chương trình xúc tiến điểm đến. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; tổng hợp và số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến; xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin du lịch trên thiết bị thông minh; xây dựng các ấn phẩm thông tin điện tử giúp du khách dễ dàng hơn trong tiếp cận và tra cứu thông tin. Triển khai hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử uy tín; trên các biển quảng cáo tấm lớn; tổ chức cung cấp thông tin du lịch, giới thiệu sản phẩm, quà tặng phục vụ khách du lịch tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ. Tổ chức triển khai công tác học tập kinh nghiệm, khảo sát, nghiên cứu, phát triển thị trường du lịch. Tổ chức các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Điện Biên (logo và slogan); tổ chức một số cuộc thi hướng dẫn viên, thiết kế sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng du lịch Điện Biên, cuộc thi “Check-in Điện Biên”, “Điện Biên, đi để nhớ, đến để tự hào”, “Điện Biên trong tôi”…


Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được xác định là “mắt xích” quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Trong thời gian qua, ngành Du lịch Điện Biên luôn quan tâm đẩy mạnh công tác này với nhiều nội dung đổi mới, có chiều sâu, hiệu quả, góp phần vượt qua những khó khăn, thử thách, tạo “đòn bẩy” phát triển trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend