Cơ sở du lịch áp dụng tiêu chuẩn ASEAN sẽ có nhiều lợi ích

Các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai áp dụng tiêu chuẩn Du lịch ASEAN sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý ngang tầm với khu vực và quốc tế.

 Làng Văn Hóa Du lịch cộng đồng dân tộc Mông Thôn Pả Vi Hạ.

Theo Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hoà, các quốc gia thành viên ASEAN đã xác định xây dựng các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN để chuẩn hóa dịch vụ du lịch của khu vực, là một giải pháp cần thiết trong lộ trình thúc đẩy đưa ASEAN trở thành một điểm đến chung chất lượng.

Các bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN do Ban Thư ký ASEAN công bố trên cơ sở thống nhất của các quốc gia thành viên, nhằm chuẩn hóa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, cũng như tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan trong phát triển du lịch khu vực.

Đến nay đã có 08 bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN về: (1) Sản phẩm du lịch bền vững ASEAN, (2) Thành phố du lịch sạch ASEAN, (3) Du lịch cộng đồng ASEAN, (4) Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, (5) Khách sạn xanh ASEAN, (6) Điểm du lịch MICE ASEAN, (7) Dịch vụ Spa ASEAN, (8) Nhà vệ sinh công cộng ASEAN. Những tài liệu này hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí, cách thức, quy trình đánh giá làm căn cứ để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các tổ chức đánh giá, chứng nhận áp dụng triển khai.

Thực hiện và mở rộng tiêu chuẩn du lịch ASEAN là một trong bảy chương trình hành động nhằm thực hiện định hướng chiến lược “Tăng cường năng lực cạnh tranh của ASEAN như một điểm đến du lịch duy nhất” được xác định trong Chiến lược Du lịch ASEAN 2016 – 2025. Và đây cũng là một hoạt động hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dành cho phát triển du lịch bền vững khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ có cơ hội đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN – giải thưởng uy tín hàng đầu trong khu vực nhằm tôn vinh các đơn vị xuất sắc trong ngành du lịch, được trao tại Diễn đàn Du lịch ASEAN tổ chức hàng năm.

N.N

Tạp chí Du lịch TP. HCM – tcdulichtphcm.vn – Ngày 01/11/2023

Scroll to Top
Send this to a friend