Các tiêu chí và yêu cầu chính của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN (Nhân sự, sản phẩm, thiết bị, sự quản lý, thực hành môi trường)

Nhân sự

1. Tuổi tác
Các spa sử dụng lao động theo quy định không có người ở dưới 18 tuổi hoặc theo quy định của pháp luật lao động địa phương (tùy theo quy định nào có tính pháp lý cao nhất)
2. Sức khỏe
Nhân viên làm việc tại spa phải có sức khỏe tổng quát tốt, không có bệnh truyền nhiễm.
3. Ngôn ngữ
Tất cả nhân viên phải giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng của họ.
4. Ăn mặc
Tất cả các nhân viên phải được chuẩn bị và mặc quần áo phù hợp mức độ chuyên nghiệp được chấp nhận về vệ sinh và tiêu chuẩn hoạt động của công ty.
5. Nghi thức và thái độ phục vụ
Nhân viên và quản lý phải duy trì mức độ nghi thức và thái độ phục vụ chuyên nghiệp mọi lúc.
6. Trình độ chuyên môn và đào tạo
6.1 Nhân viên làm việc tại cơ sở phải tham gia và hoàn thành thành công một văn bằng liên quan có chứng chỉ hợp lệ.
6.2 Tất cả nhân viên phải hoàn thành chương trình định hướng của công ty và cơ sở khi cam kết làm việc.
6.3 Tất cả các nhân viên phải tham gia và hoàn thành việc đào tạo về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với vị trí của họ, trước khi tiếp xúc với khách hàng.
6.4 Tất cả các nhân viên phải tham gia vào chương trình đào tạo nội bộ được đánh giá định kỳ để đảm bảo việc duy trì và phát triển kiến thức và tiêu chuẩn.
6.5 Quản lý cấp cao phải cung cấp cho nhân viên cơ hội phát triển nghề nghiệp.
6.6 Quản lý cấp cao nhất phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có kiến thức về các quy trình cần thực hiện khi đối phó với khách hàng cư xử không dứng đắn.
7. Thói quen làm việc
7.1 Nhân viên phải làm việc với thái độ thận trọng và trong sạch mọi lúc.
7.2 Nhân viên phải luôn làm việc với thái độ chuyên nghiệp và có đạo đức.

Sản phẩm
1. Sản phẩm
1.1 Các sản phẩm được sử dụng trong việc cung cấp các liệu pháp spa phải có nguồn gốc hữu cơ và / hoặc tự nhiên.
1.2 Các sản phẩm được sử dụng trong việc cung cấp các liệu pháp spa có thể phân hủy sinh học trong tự nhiên
1.3 Các sản phẩm được sử dụng phải có nguồn gốc hợp pháp và được sản xuất, mà không có sự bóc lột sức người hoặc môi trường.
2. Lợi ích
Không được phóng đại các tác động có lợi hoặc tuyên bố hiệu quả của các sản phẩm được sử dụng hoặc bán.
3. Chứng nhận
Các sản phẩm phải phù hợp với Đạo luật hoà hợp ASEAN hoặc bất kỳ sửa đổi nào; có giấy chứng nhận Nhà sản xuất, Giấy chứng nhận Bán hàng miễn phí hoặc Giấy chứng nhận thực hiện sản xuất tốt (GMP) phù hợp. Bất kỳ sản phẩm nào không yêu cầu có giấy chứng nhận của pháp luật phải phù hợp với quy định của FDA về Thực phẩm và Dược phẩm hoặc tương tự và không được coi là có hại cho khách hàng.
4. Kiểm soát chất lượng

Các sản phẩm do spa sản xuất phải có quy trình kiểm soát chất lượng.
5. Kiểm soát hàng tồn kho
Các sản phẩm được sử dụng trong spa phải tuân theo hệ thống kiểm soát hàng tồn kho phù hợp với thực tiễn kinh doanh tốt và sử dụng sản phẩm cụ thể theo từng ngày.
6. Sử dụng
Sản phẩm sẽ được sử dụng theo các thực hành vệ sinh tiêu chuẩn và bất kỳ phần không sử dụng nào sẽ không được để lại cho thùng chứa số lượng lớn.
7. Bảo quản
Tất cả các sản phẩm phải được bảo quản trong điều kiện và nhiệt độ thích hợp theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
8. Vệ sinh
8.1 Tất cả dụng cụ và thiết bị được sử dụng để áp dụng, chuyển hoặc sử dụng sản phẩm phải luôn được duy trì trong điều kiện sạch sẽ và vệ sinh.
8.2 Tất cả các sản phẩm vệ sinh được sử dụng trong spa phải an toàn và không gây hại cho nhân viên hoặc khách hàng.

Thiết bị
1. Sự phù hợp
Mỗi khu vực của spa phải được trang bị các dụng cụ thích hợp và phù hợp và các thiết bị vận hành cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp.
2. Bảo dưỡng
Tất cả các thiết bị chuyên dụng phải được bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà cung cấp và được bảo quản tốt.
3. An toàn
3.1 Tất cả các thiết bị chuyên dụng phải được sử dụng theo hướng dẫn của nhà cung cấp.
3.2 Bất kỳ thiết bị nào được khách hàng sử dụng phải có hướng dẫn sử dụng an toàn được hiển thị rõ ràng.
4. Tuân thủ pháp lý
Tất cả các chuyên gia hoặc thiết bị chuyên dụng sẽ được chứng nhận hợp pháp để sử dụng trong spa nếu được yêu cầu bởi luật pháp địa phương.
5. Sạch sẽ
Tất cả các thiết bị của spa, cho dù trong khu vực nhân viên hoặc khu vực khách hàng, sẽ được giữ vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp mọi thời điểm.

Sự quản lý
1. Sự quản lý
1.1 Quản lý cấp cao của cơ sở phải chỉ định một Người quản lý Spa, để đảm bảo rằng các dịch vụ thực hiện các mức chất lượng đã thỏa thuận được mô tả trong tiêu chuẩn này.
1.2 Quản lý cấp cao phải và sẽ tuân thủ một quy tắc ứng xử chuyên nghiệp trong việc tuân thủ các thực hành tiêu chuẩn.
2. Tài liệu hệ thống chất lượng
2.1 Tài liệu hệ thống chất lượng phải nêu chi tiết các tiêu chuẩn dịch vụ và sẽ được sử dụng trong đào tạo nhân viên. Tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn các quy trình sau:
2.2 Quy trình khách đến
2.3 Quy trình đặt chỗ
2.4 Quy trình quan hệ khách hàng
2.5 Quy trình hóa đơn & thanh toán
2.6 Quy trình & quy trình bán lẻ & bán hàng
2.7 Ví dụ về tất cả các biểu mẫu được sử dụng trong hoạt động spa
2.8 Quy trình phản hồi khách hàng
2.9 Các tài liệu hệ thống chất lượng phải được lưu trữ tại spa và có thể truy cập bởi tất cả các nhân viên ở mọi thời điểm.
3. Hướng dẫn giao thức dịch vụ
Sách hướng dẫn giao thức dịch vụ chất lượng sẽ trình bày chi tiết các giao thức dịch vụ, kỹ thuật, sản phẩm và thiết bị được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ và sẽ được sử dụng trong đào tạo nhân viên spa. Sách hướng dẫn cũng sẽ nêu chi tiết bất kỳ dấu hiệu hoặc chỉ định nào có thể áp dụng được. Tài liệu này phải được lưu trữ tại spa và tất cả nhân viên có thể truy cập mọi lúc.
4. Quản lý nhân lực
4.1 Hướng dẫn sử dụng lao động – Quản lý cấp cao phải chuẩn bị và duy trì sổ tay nhân viên quy định chi tiết tất cả các lợi ích người lao động và kỳ vọng của đạo đức nhân viên hoặc các nhánh không phù hợp.
4.2 Tuyển dụng – Quản lý cấp cao nhất của cơ sở phải xác định việc mô tả công việc cho nhân viên theo vị trí và phù hợp với thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn và luật lao động địa phương.
4.3 Thù lao – Quản lý cấp cao sẽ trả lương cho tất cả nhân viên một cách công bằng và không thiên vị tuân theo luật lao động địa phương có hiệu lực hoặc được chấp nhận chung.
5. Quản lý an ninh
5.1 Quản lý cấp cao sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo an ninh cho khách hàng và tài sản của họ trong thời gian tại spa.
5.2 Quản lý cấp cao sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng trước, trong hoặc sau thời gian của họ tại spa.
5.3 Cơ sở phải có kế hoạch khẩn cấp được soạn thảo xác định phù hợp với các yêu cầu pháp lý và được trình bày rõ ràng trong khu vực nhân viên.
5.4 Lối thoát hiểm khẩn cấp sẽ được đánh dấu rõ ràng và không bị chướng ngại vật dưới bất kỳ hình thức nào.
5.5 Tất cả nhân viên phải đeo phù hiệu tên hoặc các thiết bị nhận dạng tương tự.
5.6 Quản lý cấp cao sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để ngăn chặn bất kỳ hình thức quấy rối tình dục nào tồn tại trong cơ sở
6. Thông tin
6.1 Quản lý hàng đầu sẽ thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc nội bộ hiệu quả để tất cả nhân viên luôn được thông báo về kết quả của các dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.
6.2 Hệ thống sẽ đảm bảo rằng tất cả các đề xuất và nhận xét từ các nhân viên được phân tích và phản hồi bởi ban lãnh đạo cấp cao.
7. Kế hoạch tiếp thị
7.1 Cơ sở phải có một kế hoạch tiếp thị được lập thành văn bản, nêu chi tiết tất cả các hoạt động tiếp thị được lập kế hoạch, ngân sách và lợi nhuận dự kiến của các hoạt động đó.
7.2 Kế hoạch tiếp thị sẽ được xem xét và cập nhật thường xuyên theo những thay đổi về hoàn cảnh, nhân sự hoặc cấp độ kinh doanh.
8. Kế hoạch khẩn cấp
Tất cả các nhân viên sẽ nhận thức được kế hoạch hành động trong trường hợp khẩn cấp lâm sàng. Các số điện thoại cho các dịch vụ xe cứu thương, trung tâm phúc lợi và bệnh viện gần nhất phải được dễ dàng truy cập.
9. Cứu thương
Một bộ cứu thương có chứa các dụng cụ thích hợp sẽ được giữ tại khu vực Lễ tân và trong khu vực chờ của Nhân viên. Các spa lớn hơn có thể có các bộ dụng cụ bổ sung.
10. Bảo hiểm trách nhiệm
Cơ sở phải duy trì một mức bảo hiểm kinh doanh thích hợp bao gồm trách nhiệm công cộng và bảo hiểm tài sản của bên thứ ba, hoặc có thể được yêu cầu về mặt pháp lý. Nếu không bắt buộc, spa cũng được khuyến nghị sẽ thực hiện bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp cho tất cả nhân viên dịch vụ spa nếu có.
11. Xem xét hệ thống
Quản lý cấp cao nhất sẽ thực hiện đánh giá hệ thống quản lý, bao gồm thẩm định nội bộ, đánh giá và các quy trình khác cho nhân viên, khách hàng, sản phẩm, thiết bị và thực tiễn kinh doanh như được coi là phù hợp để đảm bảo quản lý doanh nghiệp
chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thực hành môi trường
1. Chính sách môi trường
Spa phải có một chính sách môi trường có trách nhiệm và có thể thực hiện được cho tất cả nhân viên đều biết và hiểu.
2. Sản phẩm
Spa không được thải bất kì sản phẩm, chất gây ô nhiễm hoặc chất nào có thể được coi là có hại cho môi trường vào nước, đất hoặc không khí.
3. Làm sạch
Tất cả các sản phẩm làm sạch được sử dụng trong cơ sở được khuyến nghị phải tự nhiên, hữu cơ và có thể phân huỷ sinh học.
4. Đồ vải
Tất cả các loại khăn mới và đồ vải được sử dụng phải được làm từ chất liệu hữu cơ, bền hoặc có thể thay mới và được sản xuất bằng các phương tiện không độc hại.
5. Hướng dẫn sử dụng và tài liệu quảng cáo
Tất cả sách hướng dẫn và tài liệu quảng cáo phải được viết trên giấy được làm từ cây nông nghiệp hoặc đã được tái chế.
6. Đóng gói bao bì
Tất cả các nguyên liệu được đóng gói, chuyên nghiệp hoặc bán lẻ, phải có số lượng tối thiểu và có thể phân huỷ sinh học hoặc có thể tái sử dụng hoặc tái chế.
7. Vườn
7.1 Các khu vườn nếu có, sẽ được thiết kế chỉ sử dụng các loại cây trồng hoặc nguyên liệu được trồng tự nhiên tại địa phương.
7.2 Spa chỉ sử dụng phân bón tự nhiên, hữu cơ hoặc không độc hại trong vườn.
8. Điện
8.1 Tùy thuộc vào vị trí và bất cứ nơi nào thực tế, cân nhắc được đưa ra cho việc thực hiện sử dụng tiết kiệm điện thay thế thông qua năng lượng mặt trời, gió hoặc các phương tiện nhạy cảm với môi trường khác.
8.2 Tất cả các bóng đèn được khuyến nghị là kiểu tiết kiệm năng lượng nhỏ gọn.
8.3 Công tắc đèn phải được đặt trên bộ điều chỉnh độ sáng trừ trường hợp thấy cần thiết cho sự an toàn hoặc an toàn làm việc thực tiễn.
8.4 Spa phải cài đặt công tắc hẹn giờ, cảm ứng chuyển động hoặc ánh sáng mặt trời cho tất cả ánh sáng bên ngoài và không được chiếu sáng bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào khi cơ sở không hoạt động ngoại trừ xét thấy cần thiết vì lý do an toàn.
9. Nước
9.1 Các tính năng của nước nếu được sử dụng phải được đặt sao cho bất kỳ sự bay hơi nào phải nhỏ nhất và sẽ hỗ trợ việc làm mát tự nhiên của cơ sở.
9.2 Người quản lý và nhân viên spa phải có kiến thức đầy đủ về lượng nước được sử dụng trong mỗi dịch vụ spa và sẽ giảm thiểu lượng nước khi sử dụng thực tế.
9.3 Nên lắp đặt thiết bị sục khí hoặc vòi và vòi sen hạn chế dòng chảy.
9.4 Nên lắp đặt nhà vệ sinh có hai van xả nước và công nghệ giảm thiểu sử dụng nước khác.
9.5 Tùy thuộc vào vị trí, quy định y tế của chính quyền địa phương và bất cứ nơi nào thiết thực, nên cân nhắc cho việc tái chế nước được sử dụng trong spa.
10. Rác thải
Cơ sở phải phân loại tất cả rác thải và loại bỏ hoặc tái chế chúng theo cách thích hợp.
11. Cộng đồng
Cơ sở sẽ vẫn phải duy trì sự nhạy bén với văn hóa địa phương hiện tại và sẽ tiếp tục tăng thêm giá trị cho cuộc sống của cộng đồng địa phương nơi nào thích hợp.
12. Vị trí hẻo lánh, biệt lập hoặc hoang dã
Đối với spa được thành lập sau khi thực hiện tiêu chuẩn này và được đặt ở một vị trí được xác định là xa xôi hẻo lánh, biệt lập hoặc vùng hoang dã, cũng phải xác nhận tiêu chuẩn bổ sung này:
12.1 Để thúc đẩy, phát triển và / hoặc đi tiên phong trong những sáng kiến sinh thái mới và sáng tạo nhằm bảo vệ và duy trì môi trường của cơ sở spa.

Scroll to Top
Send this to a friend