Bến Tre đẩy mạnh áp dụng thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN

(TITC) – Việc áp dụng thực hiện Tiêu chuẩn du lịch ASEAN trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian qua đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Các giải thưởng của ASEAN đã góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các cơ quan quản lý du lịch địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh, sản phẩm du lịch của đơn vị mình. Do đó, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre đã, đang và sẽ tiếp tục vận động, đồng hành hỗ trợ, cũng như hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, lập và gửi hồ sơ ứng cử tham gia Giải thưởng du lịch ASEAN.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre đề xuất thực hiện một số nội dung như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN và giá trị, lợi ích của Giải thưởng Du lịch ASEAN đến các đơn vị kinh doanh du lịch để các đơn vị hiểu được khi tuân thủ tiêu chuẩn này, Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng có thể duy trì sự cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách bền vững và xử lý chất thải hiệu quả…

Nêu gương các mô hình mới, cách làm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội… để tạo sức lan tỏa. Thường xuyên cập nhật thông tin các đơn vị đạt giải thưởng ASEAN trên cả nước để tạo động lực đến các đơn vị du lịch khác cùng thực hiện. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong ngành du lịch và người dân về phát triển du lịch theo định hướng tăng trưởng toàn diện, phát triển du lịch bền vững; nâng cao ý thức, trách nhiệm của khách du lịch và cộng đồng dân cư tại các điểm đến về bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch…

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend